PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Godkjente reguleringsplaner

Reguleringsplaner styrer utviklingen i et område. Kommunen har den siste tiden vedtatt flere. Reguleringsplan for Vollahagen, Pukkverk og massemottak ved Fetmosen, Killingmo næringspark trinn 2 og forslag til endring av reguleringsplan for Hyttefelt Vortungen, ble godkjent av kommunestyret den 13.02.2023.

  • Reguleringsplan for Vollahagen, K-sak 1/23, legger til rette for boligutvikling på eiendommen som tidligere har vært regulert til allmennyttig formål, barnehage, på Vollajordet i Bjørkelangen.
  • Reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen, K-sak 2/23, legger opp til fortsatt drift av steinbrudd og pukkverk, samt etablering av mottak av masser for deponering og gjenvinning innenfor planområdet øst for Fosser.
  • Reguleringsplan for Killingmo næringspark trinn 2, K-sak 3/23, åpner for videre utvikling av Killingmo næringspark som ligger langs Fv170 Kompveien nordvest i Aurskog-Høland kommune.
  • Endring av reguleringsplan for Hyttefelt Vortungen, K-sak 4/23, innebærer en omregulering av et område fra felles grøntareal (sti) til felles kjørevei.

Vedtak kan påklages innen 17. mars 2023. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.03.2023