PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Halloween-råd

Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store. I den anledning har Folkehelseinstituttet samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

– Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis, påpeker overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Det er også viktig å følge gjeldende forbud og råd om antall personer som kan være samlet der du bor, samt holde seg til ferdiginnpakket godteri og ikke dele halloween-sminke med andre enn de du bor sammen med.

Tenk alternativt og reduser antall kontakter

Det er fint å finne andre måter å feire halloween på enn den tradisjonelle knask eller knep-runden ute i nabolaget. Skattejakt, rebusløp og liknende med de samme faste gruppene man vanligvis er en del av er gode alternativer.

– Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig, forklarer Greve-Isdahl.

Knask eller knep-råd

Knask eller knep er en utendørsaktivitet for barn og unge, og så lenge de følgende smittevernrådene følges, anses smitterisikoen som lav:

 • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
 • Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
 • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
 • Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
 • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
 • Ikke del godteri.
 • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

Halloween i Aurskog-Høland kommune

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen både for private sammenkomster og for arrangementer som også kan være aktuelle for Halloweenfeiring. 

 • Kommunen anbefaler at de nasjonale føringene om 5 gjester følges. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 20 personer til stede. NB! Man anbefaler å følge de nasjonale retningslinjene om grensen på 5 personer i private hjem. Tiltaket på 20 deltakere opprettholdes slik at man har en lovfestet mulighet til å sanksjonere dersom noen går veldig utover de nasjonale retningslinjene.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Man anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Selv om antallet deltakere er 20 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters
  avstand.
 • For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om private arrangementer.

Den kommunale forskriften finner du her.

Nasjonale innstramninger

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 24.11.2020