PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har din bedrift slitt under Covid?

Vi lyser nå ut en støtteordning for bedrifter i Aurskog-Høland kommune som har slitt under Covid-19. Vi har fått 785 000 kroner fra kommunal departementet til å støtte lokalt næringsliv som har fått problemer under Covid-19. Søknadsfrist er 26. mai 2022.

Vilkårene som er satt for å få støtte er:

1. Den kommunale kompensasjonsordningen gjøres kjent for det lokale næringslivet

2. Kompensasjonsordningen skal være rettet mot næringsdrivende i Aurskog-Høland kommune og skal prioriterer bransjer som er spesielt rammet av Covid-19. Det er antatt at overnatting, uteliv, restauranter, treningssentre og andre som har fått begrenset sine muligheter for inntekter er spesielt hardt rammet.

3. Støtte kan ikke tildeles søkere som har drevet med overskudd i perioden.

4. Støtte kan ikke tildeles søkere som har gitt utbytte på mer enn 50 000,- i løpet av pandemien.

5. Støtte kan ikke tildeles søkere som hadde økonomiske problemer i form av forfalt MVA, skatt eller andre offentlige avgifter i mars 2020.

6. Kompensasjonsordningen skal dekke de netto ekstrakostnadene, eller netto inntektsbortfall som næringslivet har hatt i forbindelse med Covid-19 pandemien, og som ikke dekkes av andre støtteordninger.

7. Kompensasjon forutsetter at det oppgis eventuelle andre offentlig støtteordninger som de næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021.

8. Dersom den samlede søknad om kompensasjon overstiger tilgjengelige midler, kan det foretas forholdsmessig avkortning

9. Myndighet for tildeling av midler delegeres til kommunedirektøren.

Du kan søke her: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3950&Cookie=0

Sist endret: 10.05.2022