PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Heter det Rømungane eller Rømunga?

Kartverket har fattet vedtak om at stedsnavnet Rømungen i flertallsform skal skrives Rømungane. Det er både grunneier og politikerne uenige i. Hva mener du? Nå kan du si din mening her.

Kartverket fattet den 08.02.2022 vedtak om skrivemåte for en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland.

Vedtaket om at skrivemåten av stedsnavnet Rømungane på en gruppe av vann på Rømskog, ble etter dette påklaget. Aurskog-Høland kommune ga sin tilslutning til klagen ved behandling under møte i formannskapet 02.05.2022, hvor det ble fattet vedtak om at kommunen mener at stedsnavnet bør skrives Rømunga.

Kartverket skal nå behandle den mottatte klagen, og har bedt kommunen gjennomføre en lokal høring, se her (lenke til vedlagte dokument).

Si din mening her

Eventuelle uttalelser til skrivemåten av stedsnavnet sendes:

  • Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 BJØRKELANGEN
  • Eller på e-post: postmottak@ahk.no

Uttalelser må sendes innen 10.06.2022.

Formannskapets behandling

Kartverket har fattet vedtak om at stedsnavnet Rømungen i flertallsform skal skrives Rømungane. Grunneier har påklaget dette. Tidligere grunneier uttaler i sin klage at uttalen Rømungane er en helt fremmed uttale på Rømskog, og mener skrivemåten Rømungene eller Rømunga vil være mer riktig skrivemåte av stedsnavnet i flertallsform. Kommunen har hatt anledning til å uttale seg til Kartverkets videre behandling av klagen, og politikerne tok i formannskapet stilling til om kommunen skal uttale seg til klagesaken eller ikke. 

– Kommunen skal være glad for at grunneiere engasjerer seg i hvordan stedsnavn på sin eiendom sitt skal skrives, og har benyttet anledningen til å prøve Kartverkets navnevedtak med formell forvaltningsklage når man mener Kartverkets vedtak ikke er riktig, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.05.2022