PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høring på Renovasjonsnorm for Romerike

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune behandlet den 22.11.2023 forslag til Renovasjonsnorm for Romerike i FS-sak 22/23 «Høring - Felles renovasjonsteknisk norm på Romerike». Formannskapet vedtok å sende forslaget offentlig gjennomsyn, med hjemmel i forvaltningsloven § 37.

Forslag til Renovasjonsnorm for Romerike og dokumenter i saken finner du her:

Etter endt høring skal høringsinnspillene vurderes før normen kommer til politisk behandling i løpet av våren 2024.  

Målet med normen er å sette en felles standard for utforming, planlegging og prosjektering av renovasjonsløsninger i regionen. Normen er ment til å være et viktig redskap for kommunene til å sette gode nok tekniske krav. Den vil samtidig gi forutsigbarhet til utbyggere og, ikke minst, framtidige brukere av renovasjonsløsninger.  

Den framlagte normen tar utgangspunkt i Avfall Norges Bransjenorm, men sammenlignet med Bransjenormen omfatter den flere nye temaer, blant annet ikke-nedgravde løsninger og supplerende fraksjoner. For andre viktige nye bidrag normen kommer med kan det nevnes krav til supplerende fraksjoner, til midlertidige løsninger og til beredskapsløsning for avfallssugsanlegg. Når det gjelder dimensjoneringsgrunnlag og valg av renovasjonsløsninger etter antall boenheter, foreslår normen like krav for alle kommunene på Romerike.  

Normen er utstyrt med en rekke praktiske vedlegg som skal bidra til enklere etablering av en helhetlig praksis rundt planlegging, prosjektering og godkjenning av renovasjonsløsninger.  

Høringsfrist er 20.02 2024. Høringssvar merkes med saksnummer 22/02642 «Renovasjonsnorm for Romerike» og sendes via sikker kanal eDialog: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker

Eventuelt på epost til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3., 1940 Bjørkelangen.

Sist endret: 04.01.2024