PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

kulturavdelingen

I finalen om å bli Norges kulturkommune

Aurskog-Høland kommune er med i finalen om å bli Norges kulturkommune 2023. Den 20. juni, på Kulturytring i Drammen, blir det avgjort om det er Skien, Lillestrøm eller Aurskog-Høland som får tittelen Norges kulturkommune 2023.

– Det er veldig gøy at vi er blant de tre finalistene! Kommunen vår har et variert og godt kulturtilbud for alle aldre. I tillegg til kommunens kulturinnsats, er det mange frivillige lag og foreninger, kulturaktører og andre som bidrar til et levende og mangfoldige kulturliv. Kommunen jobber målrettet med å støtte lokale lag, foreninger og flere kulturelle møteplasser, samtidig som vi har en ny flott kulturarena på Bjørkelangen, sier Anne Kirsti Johnsen, som er kommunalsjef for Kultur og medvirkning.   

Juryens begrunnelser  

«Aurskog-Høland er en sterk kandidat fra en relativt liten landkommune. Gjennom organisering, økonomi og planarbeid, viser kommunen en reell og sterk vilje til å satse på kultur – for alle, noe som gjenspeiles i en helhetlig satsing på konkrete aktiviteter og tjenester. Juryen lot seg imponere over et godt tilbud til innbyggerne i en «ny kommune» – der det løpende utviklingsarbeidet er basert på planmessig medvirkning og et blikk for nyskapende tiltak, kreative løsninger og lokalhistoriske verdier. Den nye kulturstrategien 2023-2033 bygger opp under kommunens visjoner, bærekraft og inkludering – og styrker en tydelig holdning til kulturens egenverdi og dens betydning for utvikling av lokalsamfunnet, folkehelse og attraktivitet.»  

Nasjonal oppmerksomhet  

Vinneren av prisen Norges kulturkommune får status som Norges beste kulturkommune i to år. I den perioden man har tittelen vil kommunen være en nasjonal ambassadør for godt lokalt kulturarbeid og blir synliggjort og profilert nasjonalt i samarbeid med Norsk kulturforum.  

I følge NOKU kunne juryen velge blant en rekke varierte og gode søknader, fra alle landets regioner, som viser det store mangfoldet i kulturkommunene rundt omkring i landet.  

Juryen har bestått av Grunde Almeland (V), leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Gunn Marit Helgesen leder i KS, og styreleder i Norsk kulturforum, Tor Helge R. Moen.  

Søknaden vår finner du her: Søknad; Norges kulturkommune 2023 Aurskog-Høland kommune.pdf

Gjev pris  

Norsk kulturforum har siden 1992 delt ut prisen Norges kulturkommune. Prisen er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.   

I 2021 var det Ål kommune som ble Norges kulturkommune.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 10.05.2023