PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ragnar holder foredrag

Jobber for barne- og ungdomsmedvirkning

Aurskog-Høland kommune jobber systematisk for at barn og ungdom sin stemme skal bli hørt. Barn og unge i kommunen har blant annet laget ti råd som skal legges til grunn i kommunale planer. Denne uken fortalte Ragnar Heide om våre erfaringer på en konferanse i Kulturtanken.

– Da presenterte jeg hvordan vi samarbeidet med ungdomsrådet da de Ti Rådene ble utarbeidet. Filmen som ungdomsrådet laget i da ble også vist, forteller Heide.

På konferansen delte kommuner og organisasjoner erfaringer om medvirkningsarbeid med barn og unge i kommunen. 

Medvirkning i vår kommune 

Aurskog-Høland kommune har i samarbeid med barn og unge kartlagt barn og unges bevegelser og opplevelse av ulike nærmiljøer.  

– Denne kartleggingen har gitt oss verdifull kunnskap som benyttes ved rullering av kommuneplan, behandling av reguleringsplaner og oppfølging av mobillitetsstrategien og trafikksikkerhetsarbeidet, forteller Heide. 

I tillegg har ungdomsrådet engasjert barn og unge i hele kommunen til å være med i arbeidet om å lage ti råd til politikerne om hva de mener er viktig å legge vekt på i det politiske arbeidet. Disse ti rådene ble vedtatt i kommunestyret og som skal legges til grunn for kommunale planer.

Få barn og unge med i planprosesser

I 2021 og 2022 fikk 28 kommuner midler for å undersøke hvordan de kunne integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser. Aurskog-Høland var en av disse kommunene og på mandag holdt Ragnar Heide et innlegg på delingsarenaen om barne- og ungdomsmedvirkning.   

Det overordnede målet med midlene var å sikre klare rammebetingelser for den lokale barne- og ungdomskulturen gjennom bedre samordning av kultursektoren, samarbeid mellom ulike aktører og flere gode møteplasser for deltakelse og medvirkning.   

Delingsarenaen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, UKM, Ungdom og Fritid, NOKU, KS og Kulturtanken.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 23.11.2023