PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jobber for Glommakryssing

Ny Glommakrysning påvirker Aurskog-Høland kommunes utfordringer knyttet til pendling, transport, kollektivtilbud, tidsbruk og fremtidig vekst. Ordfører og kommunedirektør møtte Sigbjørn Gjelsvik, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Det var et positivt møte, hvor vi fikk lagt fram mange argumenter for å få på plass ny Glommakryssing så fort som mulig, sier ordfører Roger Evjen. 

Det har vært snakk om ny Glommakryssing på riksvei 22 ved Fetsund i flere tiår. Ordfører, varaordfører og kommunedirektør har hatt møte med leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik.

Tydelig

– Gjelsvik hadde nok hørt de fleste argumentene fra før. Vi vektla et par argumenter som ikke har vært så uttalt tidligere - kostnadene som vil komme dersom en må gjennomføre omfattende vedlikehold på den gamle brua fra 1959, og svenskens NATO-søknad som aktualiserer veien/brua mellom Norge og Sverige. Utover det hadde vi med oss de viktigste - folks tid i kø, utfordringer for næringsliv og beredskap, sier Evjen.

Senterparti-politikeren var i møtet tydelig på at han skal engasjere seg i saken. Ordfører og varaordfører la frem mange gode argumenter for at ny Glommakryssing bør prioriteres i ny nasjonal transportplan, som skal legges frem i vår.

Kjenner køen vi sitter i

– Nasjonal transportplan vil sannsynligvis legges fram for behandling før påske og vedtas før sommeren. Gjelsvik er leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, bor på Sørumsand og kjenner køen vi sitter i, sier Evjen.

Regjeringen har bestemt at det skal fremmes en ny nasjonal transportplan for perioden 2025-2036, som presenteres våren 2024 og den skal behandles i Stortinget sommeren 2024. Den vil bli førende for hvilke prosjekt som vil bli prioritert i den første seksårsperioden fra 2025–2031. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.02.2024