PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klart språk skaper åpenhet og tillit

Et tungt språk skaper avstand og kan føre til lavere engasjement og utenforskap. Kommunen har startet et klart språk-prosjekt, hvor vi jobber med å forbedre våre tekster

I kommunen skriver vi hver dag brev, e-poster, vedtak, saksframstillinger, planer, strategier og tekster på nett.

– Det viktigste er at tekstene er forståelige for leserne. Når innbyggerne forstår det vi skriver, skaper vi åpenhet og tillit til kommunen, sier Anne Kirsti Johnsen, konstituert kommunedirektør og leder for klart språk-prosjektet.

Gode tekster sparer både sender og leserne for tid. Når mottakeren forstår innholdet med en gang, trenger de ikke ta kontakt for å få en forklaring. Forståelige tekster gjør også at innbyggerne kan ta vare på rettighetene sine, og hvilke plikter de har.  

Krav om forståelige tekster

Den nye språkloven pålegger kommunen å skrive forståelig. Derfor har vi startet et forbedringsarbeid hvor alle ansatte som skriver skal få hjelp til å skrive enklere og bedre.

– Alle medarbeidere som skriver skal ta e-læringskurset «Den gylne penn». I tillegg har alle virksomheter fått i oppgave å forbedre sine standardtekster, sier Johnsen.

Det er også laget en språkprofil som gir kommunen felles retningslinjer for hvordan vi skal skrive så folk forstår oss.

Alle kan bli bedre

– Det er ikke alltid så enkelt å skrive kort og klart, og alle kan bli bedre. Noen ganger handler dette om å rydde opp og lage en logisk struktur, sier Kirsti Hagen, som er ansatt ved tjenestekontoret. Hun er Helse og livsmestring sin representant i prosjektet, og i den sektoren er det allerede 50 ansatte som har tatt e-læringskurset.

– Det er viktig at et slikt prosjekt er forankret hos ledelsen, og det er det i vår sektor. Mange av lederne er veldig engasjerte. Spesielt er Pia Skarvang ved sykehjemmet på Hemnes opptatt av klart språk og at ansatte skal få tid til å jobbe med dette, sier Hagen.

Januar blir kommunens klart språk-måned. Da kommer blir det ulike aktiviteter, kurs og gode tips.

– Tips oss gjerne om tekster, skjemaer eller søknader som er vanskelig å forstå.

 

Sist endret: 03.01.2023