PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– La kommunene selv bestemme: Kommunal- og distriktsministeren på besøk i Aurskog-Høland

Hvordan skal vi sørge for liv, utdanning, arbeid og trivsel i bygdene våre i årene som kommer? Fremtiden for distriktene sto på planen da kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) besøkte Bjørkelangen. Statsråden fikk innspill til framtidas distriktspolitikk fra en rekke aktører fra privat og offentlig sektor i regionen under samlingen på Bjørkelangen. Se bildene og innspillene her.

– Dette er et viktig arbeid der de sentrale distriktsområdene også må høres. Det er viktig å få fram hva som trengs og hva som fungerer. Vi trenger god samfunnsplanlegging i bunnen, men fleksible løsninger også, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) under besøket.

Regjeringen har startet opp arbeidet med en melding til Stortinget om distriktspolitikken. For å få et bedre grunnlag for arbeidet inviterte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til innspillsmøte på Bjørkelangen. Hit kom aktører i regionen for å gi innspill til arbeidet med en stortingsmelding om distriktspolitikken.

Klar tale fra ordføreren

Aurskog-Hølands ordfører Gudbrand Kvaal var klar i sitt budskap:

– Areal- og transportplan fra fylket er – for meg den største hindring for utvikling av en god boligpolitikk i vår kommune.  Politikere i andre kommuner bør ikke kunne bestemme hvordan vi skal utvikle bosettingsmønsteret.  Den 80 – 20 prosent-regel vi nå lever under, ødelegger distriktene. Fjern disse sentrale bestemmelsene. La kommunene selv få bestemme arealpolitikken i all hovedsak, sier Kvaal.

Ordføreren poengterte at Aurskog-Høland er en stor kommune, og bør behandles sånn.

– Aurskog-Høland er en stor kommune med totalt 1145 km2. Vi ligger i Nedre Romerike region og blir derfor ofte behandlet bare som et haleheng til Stor-Oslo. Utvalget ledet av Viktor Normann «Det handler om Norge», mener helt klart at «ambisjonen for distriktspolitikken framover bør være å videreutvikle særpreg og forskjeller mellom storby og småsamfunn og småsamfunnene imellom. Det innebærer at distriktene ikke skal bli noen kopi av storbyene, men at bostedsvalg heller blir et valg mellom ulike typer tilværelser.»  Dette er jeg helt enig i, sier Kvaal.

KAAB-ministerbesøk2022-4.jpg

Samlet på Bjørkelangen: Statsråden fikk innspill til framtidas distriktspolitikk fra en rekke aktører fra privat og offentlig sektor i regionen under samlingen på Bjørkelangen.

– Styrke bygdene våre

Eirik Bakke i Aurskog-Høland utvikling tok til orde for å styrke bygdene.

– Aurskog-Høland har fem aktive næringsforeninger. Det sier litt om kommunen vår. Vi ønsker å styrke bygdene våre – vi har mye, men trenger rom for å utvikle oss slik at vi også være aktuelle også for de store grønne arbeidsplassene, sier Bakke.

Næringslivet går bra mange steder, men det grønne skiftet og de demografiske utfordringene som skaper kamp om arbeidskraften, stiller store krav til omstilling og videreutvikling av næringslivet.

Utdanningstilbud der folk bor

Olav Stene ved Bjørkelangen videregående skole trakk fram behovet for et desentralisert utdanningstilbud.

– Det er viktig å gi ungdom valgmuligheter for utdannelse i nærheten av der de bor. I tillegg trenger vi bedrifter å samarbeide med, sier Stene.

I tillegg til deltakere fra Aurskog-Høland, var representanter fra Aremark kommune, Marker, Nord-Odal og Eidskog kommuner, Viken fylkeskommune, Haldenkanalen regionalspark, næringshagen i Østfold, og Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Meldingen skal avklare hvordan ambisjonene skal gjøres om til praktisk politikk, og er planlagt ferdig om cirka seks måneder. 

KAAB-ministerbesøk2022-1.jpg

Innspill: Regjeringen har startet opp arbeidet med en melding til Stortinget om distriktspolitikken. For å få et bedre grunnlag for arbeidet inviterte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til innspillsmøte på Bjørkelangen.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 05.09.2022