PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunens beredskap

Alle kommuner må være forberedt på kriser som følge av krigen i Ukraina. Det var budskapet fra regjeringen denne uken. Aurskog-Høland kommune er allerede godt i gang med gjennomgang og oppdatering av beredskapsplaner, og tenker beredskap i alle deler av kommunens virksomhet.

– Nasjonale myndigheter ber kommunene gjennomgå de lokale beredskapsplanene på grunn av krigen i Ukraina og konsekvensene av denne. Vi er forberedt, og er allerede godt i gang med dette arbeidet, sier kommunedirektør Inger Hegna i Aurskog-Høland kommune.

Beredskap

Kommunal beredskapsplikt er en lovpålagt oppgave som blant annet innebærer at kommunen skal ha en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, en overordnet beredskapsplan, en plan for oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen og gjennomføre øvelser.

– Kommunene er avgjørende for den totale beredskapen. Dette er et ansvar Aurskog-Høland kommune tar på største alvor, sier Hegna.  

Møte med statsministeren

Beredskapsplikten ble understreket på et møte regjeringen holdt for landets kommuner. Tema var bosetting av flyktninger, og beredskap i kommunene som følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen. 

På møtet understreket både statsministeren, justisministeren, helse– og omsorgsministeren og arbeids– og inkluderingsministeren viktigheten av at kommuner er forberedt på en eventuell ny eller forsterket trusselsituasjon.

– Vi som kommune har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsfunksjoner. Aurskog-Høland har allerede gode og oppdaterte planer og rutiner for dette, men kvalitetssikrer disse i alle sektorer. Der vi finner at det er områder som det må jobbes enda bedre med, prioritere vi det høyt, sier Jan-Ivar Jenssen, beredskapskoordinator i Aurskog-Høland kommune. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 28.10.2022