PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommuneplanen er endelig vedtatt

22. mars 2021 ble kommuneplanen for Aurskog-Høland 2018-2028 endelig vedtatt av kommunestyret etter at kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjorde innsigelsessakene tidligere i måneden.

– Dette har vært en langvarig prosess. Arbeidet med kommuneplanen for Aurskog-Høland kommune 2018–2028 har pågått siden 2016. Vi har hatt gode medvirkningsprosesser som politikerbenk og workshop på folkemøter. Vi har hatt politiske diskusjoner både i og utenfor møtene. Og ikke minst, vi har ventet lenge på avgjørelsen fra departementet, sier kommunaldirektør Inger Hegna.   

Uenighet om noen områder 

Store deler av kommuneplanen ble vedtatt 25. mars 2019, men det gjenstod en rekke områder som overordnede myndigheter hadde innsigelser mot. Fordi kommunen og overordnede myndigheter ikke var enige, måtte områdene gjennom en egen prosess for å få en avklaring.   

Høsten 2019 var kommunen på meklingsmøte hos Statsforvalteren i Oslo og Viken for å prøve å komme til enighet med Statens Vegvesen, fylkeskommunen, NVE og statsforvalteren. Meklingen førte ikke fram, og kommunen ba om at saken ble oversendt kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse. Departementet var på befaring i august 2020. Avgjørelsen fra departementet ble kunngjort i brev til kommunen 9. mars 2021.  

Departementets vedtak 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir kommunen medhold i at områdene Lieråsen, Festningsåsen, Vestrengåsen, Blakstad og Butjernkollen kan omdisponeres til boligområder, mens områdene Lysakerjordet, Prestegårdsskogen og Harkerudåsen ikke kan benyttes til henholdsvis boligområder og offentlig virksomhet.  Departementets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Kommunen må derfor rette seg etter vedtaket.   

– Departementets avgjørelse gir oss et problem. Aurskog er et viktig område for kommunen å utvikle og nå står vi i realiteten uten nye boligområder. Dette krever at vi må brette opp ermene og tenke nytt, sier ordfører Gudbrand Kvaal.   

Formelt sett må kommunestyret vedta den endelige kommuneplanen inklusive endringene vedtatt av departementet. Dette ble gjort i kommunestyremøtet 22. mars 2021.

Tidligere ordfører Roger Evjen sa under kommunestyrets behandling av saken at han var skuffet over resultatet.

– Vi må akseptere resultatet selv om det er vanskelig å se for seg hvor vi skal bygge på Aursmoen nå. Det har vært et godt samarbeid mellom de politiske partiene og mellom politikk og administrasjon. Det har vært en styrke for oss.

Forfatter: Else Marie Moltzau Stuenæs

Sist endret: 13.04.2021