PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Holde sammen eller splittes?

Mandag var det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. Hovedsaken på møtet denne gangen var oppløsning eller samhold. Bør Viken fylkeskommune holde sammen, eller splittes? Møtet ble filmet, så du kan se diskusjonen direkte her!

Kommunestyret gikk av stabelen mandag 24. januar, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her

Vikens framtid

På årets første kommunestyremøte diskuterte politikerne blant annet Vikens framtid. Viken fylkeskommune ble dannet 1. januar 2020, og består opprinnelige fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold. Fylkesrådet i Viken har etter regjeringsskiftet satt i gang en utredning om Akershus, Buskerud og Østfold skal gjenopprettes. Bør fylkeskommunen bestå i dagens form, eller bør man gå tilbake til de gamle grensene? Eller til en helt annen oppdeling? Kommunedirektøren mener den beste løsningen for Aurskog-Høland er at Viken består som fylke.

– Endringene som har skjedd i forbindelsen med etablering av Viken fylkeskommune til stor del vært positive eller hatt liten betydning for tjenesteproduksjonen og dermed for innbyggerne. Forslaget fra fylkesrådet om gjenopprettelse av Akershus, Buskerud og Østfold er et tilfredsstillende alternativ, men tar ikke høyde for at Aurskog-Høland har mer til felles med flere av kommunene i Østfold enn en del av de mer sentrale kommunene i Akershus, sier kommunedirektøren i sin anbefaling.

Fylkestinget i Viken har invitert kommunene til å si sin mening om en eventuell deling av fylkeskommunen. Aurskog-Høland kommune skal gi sitt innspill til fylkesrådet denne måneden. 

Politikerne i kommunestyret var delt i saken.

– Aurskog-Høland en svak stemme i Viken

Simen Solbakken (H) var enig i kommunedirektørens forslag om å anbefale at Viken består i dagens form, men la frem et alternativt forslag, i all hovedsak basert på kommunedirektørens forslag, når det gjelder kostnader og ressursbruk og forvitring av fagmiljøer med en oppløsning. 

– Vi er, enten vi liker det eller ikke, underlagt en del regionale planer og bestemmelser. Det er en risiko for at fylkeskommunale prosesser som er viktige for Aurskog-Høland kommune stopper opp, det gjelder blant annet utarbeidelse av ny areal- og mobilitetsplan. Viken har eksistert i drøye to år, mesteparten av tiden i en pandemi. Det er utfordringer, spesielt innenfor skole. Men alle disse utfordringene kan løses innenfor eksisterende struktur. Det er ingenting som tilsier at disse utfordringene løses av seg selv, eller på en enklere måte, med en ny struktur, sier Solbakken.

Arbeiderpartiets Steinar Ottesen tok til orde for å vende tilbake til de gamle fylkesgrensene.

– Dette handler om demokrati. Folkestyre bør være nærmest mulig innbyggerne i Aurskog-Høland. I Viken er det stor avstand mellom hvor avgjørelsene tas, og hvor innbyggerne kan påvirke og bli hørt. Aurskog-Høland er en svak stemme i Viken. Velferdstjenester bør være nærmest mulig folk, nærmest mulig våre innbyggere. Det gjelder skoler, det gjelder sykehjem, og mye annet. Ja, det koster penger, men det gjelder å ha de beste løsningene, ikke de billigste, sier Ottesen. 

Viken eller ikke Viken?

– Viken, eller ikke Viken, det virker som om det er det store spørsmålet. Men er det egentlig det som burde være det store spørsmålet? Fremskrittspartiet har lenge ment at fylkeskommunen med fordel kan nedlegges som forvaltningsnivå, sier Rune Jørgensen (Frp).

Han tok til orde for at kommunene kan ta på seg mange av oppgavene fylkeskommunen har i dag, men at dersom det ikke ble flertall for å nedlegge fylkeskommunen, burde man beholde Viken i sin nåværende form. 

– Dette er en viktig sak. Fylkesrådet kaller dette en uhensiktsmessig konstruksjon, og det er jeg enig i. Man har laget en konstruksjon som ikke passer med verken politi, domstoler eller noenting annet. Denne geografiske inndelingen har heller ikke vært særlig hensiktsmessig når det gjelder beredskap. De klarer ikke forholde seg til 51 kommuner på en gang, de deler oss inn i regioner, så i stedet for å ha tre nivåer, er vi i ferd med å få fire. Nærhet, demokrati, folkevalgte strukturer er viktig, sier ordfører Gudbrand Kvaal (Sp).

Et knapt flertall i kommunestyret stemte for at Viken fylkeskommune skal oppløses, med 18 mot 16 stemmer. Det ble stemt om man skulle gå tilbake til de tre opprinnelige fylkene, eller om man skulle dele Viken i to. Flertallet gikk inn for å gå tilbake til de opprinnelige tre fylkene. 

Politikerne i kommunestyret var delte i saken. Mandag gikk altså debatten i kommunestyret, og du kan se den her. 

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Sist endret: 25.01.2022