PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innsparinger vedtatt

Kommunen må vedta flere innsparinger fra 2025. Hvor skal kuttene gjøres? Onsdag gikk debatten i både formannskapet og kommunestyret, og endelige vedtak ble gjort. Møtene ble filmet, og du kan se begge møtene her.

Både formannskapet og kommunestyremøtet gikk av stabelen onsdag 15. mai, i kommunestyresalen på rådhuset. Sakslistene finner du her.  

Hvor skal det kuttes?

Kommunen må gjøre betydelige innsparinger fra 2025. Kommunedirektøren har laget en liste med innsparingsforslag, som samlet har en innsparing på rundt 72 millioner kroner. Forslagene ble først behandlet i formannskapet, før kommunestyret gjorde endelig vedtak.

Flertallet i kommunestyret vedtok innsparinger på 26.154.000 kroner. Blant forslagene som ble vedtatt er å øke inntekter og gebyrer med 5 prosent, energieffektivisering, reorganisering av staber, gebyrlegge gravemeldinger, og forsyne omsorgsboligene på Rømskog med mat fra sentralkjøkkenet. Den fullstendige listen finner du i protokollen her.

Her kommer kuttene:

 • Øke inntekter og gebyrer med 5 % i tillegg til deflator: 7.500.000 kroner
 • Lisensrevisjon 5% kutt: 854.000 kroner
 • Stordriftsfordel nye Aursmoen barnehage (halvårseffekt): 700.000 kroner
 • Energieffektivisering: 5.000.000 kroner
 • Økt bruk av budne driftsfond: 5.000.000 kroner
 • Reorganisering av staber og ledernivåer: 6.000.000 kroner
 • Gebyrlegge gravemeldinger med 3 000 kroner (50-100 saker per år): 200.000 kroner
 • Gebyrlegge regulering og byggesak VA og vei: 200.000 kroner
 • Forsyne omsorgsboligene på Rømskog med mat fra sentralkjøkkenet: 700.000 kroner 
 • Sum totalt: 26.154.000 kroner.

Blant kuttforslagene som ikke ble vedtatt er blant annet nedleggelse av Haneborg skole, utsette bygging av Setskog oppvekstsenter, og utsettelse av investering Hemnes demenssenter. Alle kommunedirektørens kuttforslag kan du se her. 

Hvorfor må vi spare?

Handlingsregelen sier at kommunedirektøren skal budsjettere med et overskudd på minst 2,0 prosent. I fjor gikk kommunen med et regnskapsmessig overskudd på 18,7 millioner kroner. Brutto driftsresultat var positivt, og netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ble 1,1 prosent (5,4 prosent i 2022). Dette er under Teknisk beregningsutvalgs anbefalte 2 prosent, og under kommunens egen handlingsregel på 2,0-2,5 prosent. Overskudd er nødvendig for å ha midler til å greie å finansiere de store investeringene som er vedtatt. 

Under høstens behandling av budsjett 2024 og økonomiplan 2024–2027, vedtok kommunestyret at det måtte spares inn 5 millioner kroner i 2024, og ytterligere sparing i de neste to årene. Kommunedirektøren ble bedt om å legge frem budsjettforslag som forholder seg til vedtatte handlingsregler.  

De siste årene har Aurskog-Høland kommunes økonomi hatt en svært positiv utvikling. I 2022 hadde kommunen nesten 80 millioner kroner i overskudd. Nettodriftsresultat ble da på 5,1 prosent av bruttodriftsinntekter. Det var over kommunens handlingsregel på 2,0-2,5 prosent. Da var god drift og merinntekter i skatt og rammetilskudd viktige årsaker til et høyere regnskapsresultat enn forventet.  

Kommunen har gjennomført betydelige investeringer i perioden 2017-2018: Bjørkelangen skole, Helsehuset, Myrvang og Bjørkebadet. Fra 2019 til 2022 ble investeringstakten redusert for å sikre kommunens økonomiske bærekraft. Imidlertid forventes investeringsnivået å øke igjen i perioden 2023–2025, noe som kan utfordre kommunens økonomi. Aursmoen barnehage og skole er den største enkeltinvesteringen i kommunens historie og vil ha langvarig innvirkning på resultatene fremover.

Året som gikk

På sakslisten sto også årsrapporten for 2023. Hva var de viktigste hendelsene i året som gikk, hvordan påvirket situasjonen i Europa vår kommune, og hvordan taklet vi det? Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens resultater og regnskap. Rapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og den sier også noe om hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover.

Politikernes behandling, og kommunedirektørens orientering, kan du se her.

Andre saker til behandling

Noen av sakene på onsdagens møte:

 • Finansiering av Løken torg/park
 • Sluttregnskap for investeringsprosjekt - Omsorgsboliger i Wiik-gården
 • Status næringsstrategien - oppfølging av verbalvedtak 11j i sak 35/23
 • Renovasjonsnorm for Romerike
 • Barnehagemelding 2023
 • 2.gangsbehandling Oppvekststrategi 2024-2036 - Bedre sammen

Alle sakene finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.05.2024