PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Tog, politikergodtgjørelse og kommuneplan

Hvordan har kommunen jobbet for tog gjennom kommunen? Har det lykkes, hva er resultatet, og hva bør gjøres videre? Tog sto på sakskartet i kommunestyret denne uken. Det gjør også politikergodtgjørelser. Bør kommunen ha varaordfører på heltid, og hvor mye skal politikerne få i godtgjørelse? Onsdag gikk debatten i kommunestyret, og du kan se den her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen onsdag 29. november, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Møtet starter klokken 18.00.

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Tog

På sakslisten står blant annet evalueringsrapporten for arbeidet med ny jernbane på strekning Oslo-Stockholm. Aurskog-Høland kommune har arbeidet med ny jernbane på strekningen Oslo-Stockholm, med stasjon på Bjørkelangen, i flere år. De siste årene har arbeidet blitt intensivert i forbindelse med KVU (konseptvalgutredning) Veiforbindelser øst for Oslo, KVU Kongsvingerbanen samt nasjonal transportplan (NTP). Arbeidet er politisk forankret i høringsuttalelser til regionale og nasjonale myndigheter, samt kommunens mobilitetstrategi der det står: «Arbeide for jernbaneløsning mellom Oslo og Stockholm med stasjon for regiontog på Bjørkelangen.»

En styringsgruppe med representanter fra politisk ledelse, selskapet Oslo-Stockholm under 3 timer AS, samt kommuneadministrasjonen har hatt som mål å koordinere arbeidet og bidra til økt samarbeid om felles mål. Arbeidet har i hovedsak dreiet seg om å synliggjøre behovet for og mulighetene som ligger i en ny jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm i kombinasjon med regiontog for strekningen Oslo – Lillestrøm – Bjørkelangen – Karlstad, og hvordan en slik jernbane kan bidra til grønn mobilitet og regional utvikling for området Oslo – Nedre Romerike – Karlstad.

Du kan se debatten i kommunestyret her.

Politikergodtgjørelse

Bør godtgjørelsen for politikerne øke? Bør varaordfører gis ekstra godtgjørelse, og hva med gruppeledere? Forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter i Aurskog-Høland kommune har vært på høring, og skal vedtas i kommunestyret onsdag. 

– Høringssvarene er negative til saken og til dels svært kritiske til forslaget om at varaordfører frikjøpes i 100 prosent stilling, og det er også kommentert at godtgjørelse til gruppeledere settes til 5 prosent av stortingsrepresentantenes godtgjørelse ikke er nødvendig, skriver kommunedirektøren i sin saksinnstilling. Den finner du her

Endringene som er foreslått gjelder avlønning av varaordfører og gruppeledere. Forskriften har som formål å sikre den som den som er kommunalt folkevalgt kompensasjon for sin arbeidsinnsats, erstatte tap i arbeidsinntekt, og dekke utgifter knyttet til vervet, slik det er bestemt i kommuneloven.

Formannskapet stemte for forskriftsendringene, mot stemmene til Høyre og Frp. Du kan se hele debatten her. Nå skal saken vedtas i kommunestyret, og hva de vedtar kan du se direkte her. 

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

  • Konstituering av ungdomsrådet 2023-2024
  • Spillemiddelsøknader for 2024
  • Nye lokaler til Kommunalteknisk drift
  • Forskrift om endring av forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter.
  • Politisk møteplan 2024
  • Status og ny framdriftsplan for kommuneplanen
  • Jordvernstrategi 2024-2028

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 30.11.2023