PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Økonomiplan og ny skole

Mandag er det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. Hovedsaken på møtet denne gangen er økonomiplan og budsjett. Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer? Kommunen planlegger ny skole og barnehage nord i kommunen, men den blir for dyr. Hvor skal det spares? Må den utsettes? Møtet blir filmet, så du kan se diskusjonen direkte her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 12. desember, i kommunestyresalen på rådhuset. NB! Merk tidligere møtetidspunkt enn vanlig. Møtet starter klokken 14.00. Saksliste finner du her. 

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Hvor skal pengene brukes

Hovedsaken på mandagens møte er behandling av budsjett og økonomiplan. Her vedtar kommunestyret hvordan pengene skal brukes i årene som kommer. Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 beholder sektorene og stabene sine rammer fra 2022, noe som i realiteten betyr en innstramming av det økonomiske handlingsrommet grunnet økte priser og finanskostnader. Det vil kreve at vi øker innsatsen i arbeidet med å utvikle og dreie tjenestene fra «reparerende» tiltak til tidlig innsats og forebyggende arbeid. Formannskapets forslag til budsjett finner du her

For å nå handlingsregelens resultatmål på 2,0 - 2,5 prosent på sikt, viser beregninger at netto driftsresultat i 2023 bør være på minimum 2,0 prosent.

– Dersom kommunen fremover i perioden fra 2023 til 2026 skal oppnå den vedtatte handlingsregelen, vil det være nødvendig med ytterligere gjennomgang av kommunens drift, og at politikerne tar de nødvendige beslutningene og vedtak som gjør dette mulig, sier kommunedirektøren i sitt forslag.

Kommunestyret tar mandag den endelige avgjørelsen, og debatten kan du se her.

Ny skole på Aursmoen

Politikerne skal dessuten behandle sak om ny barnehage og skole på Aursmoen. Forlsaget fra administrasjonen inneholder en 3+-parallell skole for 1.-10. trinn, og har en samlet kapasitet for inntil 900 elever, hvorav cirka 620 elever på 1.-7. trinn og cirka 280 elever på 8.-10. trinn. Barnehagen vil ha en samlet kapasitet for 180 barnehageplasser fordelt på 10 avdelinger, og ressursavdelingen vil ha en kapasitet for inntil 15 elever. Barnehagen vil ha en samlet kapasitet for 180 barnehageplasser, fordelt på 10 avdelinger, og ressursavdelingen vil ha en vil ha en kapasitet for inntil 15 elever. Voksenopplæringen vil ha en kapasitet på cirka 30 elever.  

Totalsummen ligger på over en milliard kroner, men kommuneadministrasjonen ber om en total investeringsramme på 849 millioner kroner. For å holde seg innenfor budsjett anbefaler kommunedirektøren droppe svømmebasseng, redusere arealer ved å ta ta ut funksjoner til voksenopplæring, ressursavdeling, og i tillegg redusere standarden på uteområdet. 

– Reduksjonene som er foreslått er vurdert å kunne gjennomføres uten at det kommer i konflikt med konkurransegrunnlaget og dermed medføre at prosjektet må stanses og lyses ut på nytt. Endringer utover disse vil kunne medføre ny anbudskonkurranse og en utsettelse av prosjektet i sin helhet inntil nytt anbud og påfølgende prosjekteringsfase er gjennomført, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Et enstemmig formannskap vedtok i forrige møte å utsette saken, og få den opp til ny politisk behandling før kommunestyret i midten av februar 2023. Der skal politikerne også få svar på fordeler og ulemper om anbudskonkurransen må lyses ut på nytt. Dette skal endelig bestemmes i kommunestyret 12. desember, og du kan se møtet direkte her.

Debatten i formannskapet kan du se i sin helhet her.

Diskusjonen i kommunestyret kan du se live her mandag 12. desember.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

  • Anmodning om bosetting flyktninger 2023
  • Revidering av forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag
  • Endring av selskapsavtale NRBR

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 14.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.12.2022