PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Slik skal pengene brukes

Kommunestyret har vedtatt budsjett for 2023. Hvordan skal pengene brukes i året som kommer? Svaret får du her. Politikerne vedtok å bygge ny barnehage og skole på Aursmoen. Hva skal ut og hva skal med? Du ser debatten her. Det ble tett i avstemning om nedleggelse av sykehjemsplasser. Møtet ble filmet, og du kan se det sak for sak her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 12. desember, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her. 

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Det var mange viktige saker som ble behandlet i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Ny skole til 900 millioner

Politikerne behandlet først sak om ny skole på Aursmoen. Det er lagt opp til en 3+-parallell skole for 1.-10. trinn, og har en samlet kapasitet for inntil 900 elever, hvorav cirka 620 elever på 1.-7. trinn og cirka 280 elever på 8.-10. trinn. Barnehagen vil ha en samlet kapasitet for 180 barnehageplasser fordelt på 10 avdelinger.

– Kommunedirektør Inger Hegna har sagt opp sin stilling, men hun vil tydeligvis rydde bordet før hun forlater oss. Hun innkalte sine saksbehandlere fra ferie og annet, og sendte ut et nytt forslag på torsdag hvor hun fulgte opp formannskapets vedtak på et forslag på 900 millioner kroner inkludert svømmebasseng, sa ordfører Gudbrand Kvaal under mandagens kommunestyremøte.

Den originale totalsummen var på over en milliard kroner, men kommuneadministrasjonen la fram et nytt forslag hvor skolen bygges for 900 millioner kroner, inkludert svømmebasseng. For å holde seg innenfor budsjett tar man ut voksenopplæring og ressursavdeling.

– Vi kan realisere prosjektet inklusiv svømmebasseng innenfor en kostnadsramme på 900 millioner. Vi må ta noe ut, og det som kan tas ut er ressursavdeling og voksenopplæring, sa prosjektleder Ane Haugen i Aurskog-Høland kommune under orienteringen i kommunestyret. 

Kommunedirektøren understreket at administrasjonen ser det som veldig uheldig med en utsettelse.

– En utsettelse vil bidra til en økt kostnad ved opptak og drift på både skole og barnehage frem til ny barnehage og skole står ferdig. Dette fordi dagens kapasitet er for lav. Derfor har vi snudd oss rundt og kommet med et nytt forslag, sa Hegna til kommunestyret.

Flere politikere var skeptiske til at det nye forslaget kom for raskt, og at politikerne ikke hadde vært tilstrekkelig involvert i prosessen. Det var imidlertid et stort flertall som stemte for kommunedirektørens nye forslag. Du kan se hele debatten her. Trykk på «Ny barnehage og skole på Aursmoen» i sakslisten til høyre for bildet, eller under bildet dersom du ser på mobiltelefon. 

Hvor skal pengene brukes

Hovedsaken på mandagens møte var behandling av budsjett og økonomiplan. Her vedtar kommunestyret hvordan pengene skal brukes i årene som kommer. Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp. 

Blant tiltakene som ble debattert var nedleggelsen av 17 sykehjemsplasser kommunen. I formannskapet ble forslaget fra samarbeidspartiene Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble vedtatt mot Arbeiderpartiets stemmer. Flertallet i kommunestyret stemte i går for å beholde plassene, og nedleggelsesforslaget falt med 20 mot 15 stemmer. 

Du kan se hele budsjettdebatten her. Trykk på «Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026» i sakslisten til høyre for bildet, eller under bildet dersom du ser på mobiltelefon. 

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg saker om:

  • Anmodning om bosetting flyktninger 2023
  • Revidering av forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag
  • Endring av selskapsavtale NRBR

Hele sakslisten finner du her. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 13.12.2022