PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Smitten blant barn og unge

I løpet av en drøy uke har et relativt stort antall elever ved ungdomstrinnene ved Bråte skole fått påvist koronasmitte. Smitten skyldes delta-varianten av viruset, som er mer smittsom enn de variantene vi har sett tidligere i pandemien. At dette skaper uro og bekymring hos mange er forståelig. Her forklarer smittevernoverlegen håndteringen av situasjonen, og du kan lese mer om barn og smitte.

– Tidligere i pandemien ble mye ressurser brukt på å «slå ned» smitte – strategien er nå å få kontroll. Virkemidlene som ble brukt tidligere, med strenge og inngripende tiltak, har myndighetene nå forlatt. Myndighetene har fått mye kritikk for at barn og unge måtte bære mye av byrden som tiltakene innebar, sier smittevernoverlege Lasse Christensen i Aurskog-Høland kommune.

I dag er store deler av de mest sårbare gruppene i samfunnet – de med risiko for alvorlig sykdom – vaksinert (cirka 90%). Å sette større grupper i karantene er ikke lenger regnet som nødvendig. For unge under 18 år har man i stedet bestemt å teste personer jevnlig ved utbrudd, slik at de som er smittet blir fanget opp og de resterende kan fortsette skolegang.

Strenge kriterier

Det er i dag satt strenge kriterier for når en kommune kan innføre rødt nivå i barnehager eller skoler, og myndighetene åpner heller ikke for at kommuner kan bruke karantene av grupper som virkemiddel – med mindre situasjonen er svært alvorlig.

– Med «alvorlig» menes da ukontrollert smittespredning til større grupper, at flere blir alvorlig syke. I vår kommune er disse kriteriene ikke oppfylt, og dette er begrunnelsen for det veivalget som er gjort til nå, sier Christensen.

Statsforvalteren fører til enhver tid tilsyn med hvilke tiltak kommunene iverksetter for å begrense smitte, og godtar ikke strengere tiltak enn hva retningslinjene gir rom for.

Vaksinerer 12-15-åringer

Kommunalsjef for Helse og livsmestring, Kjersti Vevstad, forteller at det nå er besluttet at aldersgruppa 12-15 år skal tilbys vaksine.

– Vår kommune har løfte om leveranse av vaksine til alle i denne gruppa i uke 37, og vaksinesenteret jobber nå med organiseringen av dette. Det gir håp om at vi snart kan få en lettere hverdag, sier Vevstad.

Mange foreldre har spørsmål om den økende smitten og konsekvensene for barn og unge. FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om barn og smitte. 

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, lokale regler og svar på koronaspørsmål finner du her.

  • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset - ring smittesporing 940 21 223. For å bestille test - ring legevakten 116 117.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.09.2021