PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Letter på tiltakene for skole og barnehage

De nye reglene gjelder fra 2. juni, og skolene og barnehagene vil i løpet av neste uke gå tilbake til normal åpningstid. Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen eller en hel skoleklasse kan være én kohort. 

I dag kommer det nye smittevernveiledere for skoler og barnehager. De gir føringer for videre organisering, detaljerte svar på hvordan man skal forholde seg til smitteverntiltak, og viser hvilke muligheter og utfordringer skoler og barnehager nå står overfor.  

– Våre skoler og barnehager vil også denne gangen trenge litt ulik tid på organiseringen av hverdagen for å finne gode løsninger for avslutningsfasen av året. De vil være i tilnærmet normal drift seinest torsdag 4. juni, sier Grethe Rønning, kommunalsjef for Oppvekst og utdanning. 

Trafikklysmodell 

Folkehelseinstituttet har nå laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Per i dag vurderes vi til å ha gått fra rødt til gult nivå. 

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger/klasser. 

På gult nivå kan hele skoleklasser regnes som en kohort. De må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og barn. 

– Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller på skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene, sier Rønning.  
 
Fra høsten 2020 kan barnehager og skoler planlegge for gult nivå. 

Skoleskyss og SFO 

Smittevernveilederen legger noen føringer for hvordan skoleskyssen skal organiseres fram til sommerferien. Skolene vil samarbeide med buss-selskapet for å finne gode løsninger. 

– Oppfordringen om å finne alternativer til bruk av skolebuss opprettholdes. De som har mulighet til å gå eller sykle til skolen oppfordres til å gjør det, sier Rønning. 

SFO vil gjenoppta normal åpningstid seinest fra torsdag 4.juni.  

– Vi viderefører ordningen når det gjelder mat på SFO fram til sommerferien. Elevene har med egen mat og kommunen refunderer matutgifter til de som bruker SFO, sier Rønning.  
 
Den enkelte skole og barnehage vil sørge for detaljert informasjon til foresatte.

Smittevernsveilederne finner du her.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 02.07.2020