PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lokalt ulvefond: Nå kan det søkes

Aurskog-Høland kommune har, som en av flere kommuner innenfor ulvesona, fått statlige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Kommunen vil med dette åpne for å søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 15. mai, og søknad sendes enten via

  • e-post til postmottak@ahk.no eller
  • vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Se retningslinjene for det lokale ulvefondet i Aurskog-Høland kommune for ytterligere betingelser. 

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv, i henhold til Regler for tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.

Tiltak

Fondet kan eksempelvis dekke kostnader til tiltak innen følgende områder:

Beskyttelse av husdyr

  • rovdyrgjerder til f.eks. småfe, storfe, hunder
  • beskyttelsesvester til hunder

Lokal praktisk forvaltning 

  • innkjøp av utstyr, organisering og gjennomføring av skadefelling og lisensjakt

Andre fysiske tiltak

Disse kan søke

Privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner, samt kommunen selv, kan søke om midler fra fondet. 

Kommunestyrets vedtak kan du lese her.

Sist endret: 15.04.2021