PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bilde av rådyr

Mål for utviklingen av elg-, hjort-, og rådyrbestanden i kommunen

Nåværende målsettinger for hjorteviltforvaltningen i kommunen er utdaterte og må oppdateres, i tillegg må det vedtas en felles målsetting for Rømskog og Aurskog-Høland etter kommunesammenslåing.

Formannskapet i Aurskog-Høland vedtok 06.02.2023 at forslag til ny målsetting legges ut på høring. Lenken til høringsdokumentene kan leses og lastes ned her: 

Mål for hjorteviltforvaltning i Aurskog-Høland kommune 2023-27.pdf

Vedtatt 29.03.2016 - Kommunal målsetning for forvaltning av hjortevilt i Rømskog 2016-2019.pdf

Fagplan for viltforvaltning_vedtatt_kommunestyret_18.03.13.pdf

Mål for hjorteviltforvaltningen 2023-27 Aurskog-Høland kommune.pdf

Innspill kan sendes til postmottak@ahk.no eller Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Alle henvendelser må merkes med saksnummer 22/03884.

Høringsfristen er satt til 25. mars 2023.

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr i kommunen i henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt §3.

Sist endret: 01.03.2023