PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå kan du søke støtte til miljøvennlige tiltak og prosjekter

Visste du at du kan søke kommunen om støtte til miljøvennlige tiltak og prosjekter? Vi har opprettet et miljø- og klimafond, som skal brukes til å finansiere tiltak som er til beste for klimaet og miljøet, samt stimulere til miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling. Se om du kan søke! Mer informasjon, søknadsskjema og video finner du her. NB! Søknadsfristen er nå ute!

– Vi lanserer miljø- og klimafond for 2021, og nå er det 800.000 kroner til rådighet for deg. Både næringsvirksomhet, utbyggere, privathusholdninger og kommunens egne virksomheter kan søke, sier Ole-Christian Østreng, miljøvernrådgiver i Aurskog-Høland kommune.

Fondet skal bidra til å initiere og stimulere igangsetting av gode prosjekter både i egen og andres regi. Midlene skal brukes til tiltak som gir miljøeffekt i Aurskog-Høland kommune, indirekte eller direkte. Større samfunnsmessige utviklingsprosjekter i offentlig eller privat regi vil kunne tilgodesees spesielt. 

– Hva det kan søkes om er opp til deg selv. Det må være gode miljøtiltak, for eksempel om du trenger ny kunnskap for å forbedre virksomheten din, eller forbedring innenfor landbruket. Det er bare fantasien som setter grenser, men det må ha en god miljøeffekt. Vi ser frem til  å få søknader fra deg, så sett i gang! sier Østreng.

840.000 kroner i 2021

For 2021 er det satt av 840.000 kroner til fordeling. Forvaltningen av fondet er lagt til formannskapet, som fastsetter hvilke prosjekter som skal tildeles tilskudd, og størrelsen på tilskuddet. 

I søknaden skal det gis en grundig beskrivelse av prosjektet, og prosjektets miljø- og/eller klimagevinst. Det er relevant å ta med for eksempel hva som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, når og på hvilken måte. Et budsjett for prosjektet skal også følge med. Budsjettet skal bygge på konkrete pristilbud eller realistiske kostnadsoverslag, samt finansiering. Tilskudd fra andre støtteordninger skal tas med og dokumenteres. Egeninnsats regnes ikke med i beregningsgrunnlaget ved tildeling av midler.

Slik søker du 

  • Søknadsfrist: 31. mai
  • Søk digitalt her!
  • Dersom du ikke ønsker å søke digitalt, kan du laste ned skjema her, og sende søknad til: Aurskog-Høland kommune, Stab strategi og utvikling. Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, eller postmottak@ahk.no. Merk søknaden «Miljø- og klimafond 2021».
  • Hvem kan søke: Kommunale virksomheter og prosjekter, privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner.
  • Hva fondet kan støtte: Tiltak og prosjekter i Aurskog-Høland med god miljøeffekt, indirekte og direkte. Eksempelvis styrke kunnskapsgrunnlag for og revidering av kommunens klima- og energistrategi, innføring av klima- og miljøledelse, utredninger knytta til sirkulærøkonomi/ gjenbruk, avfallshåndtering, gjødselhåndtering, jordbearbeiding, utfasing fossilt drivstoff nyttekjøretøy, bruk av fornybar energi (bioenergi, solenergi, osv.), omlegging til lette nullutslippskjøretøy, tilrettelegging for ladeinfrastruktur.
  • Alle retningslinjene finner du her

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.06.2021