PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Møt vår nye næringsutvikler

Siri Bjørnstad er Aurskog-Hølands nye næringsutvikler. Hun gleder seg til å jobbe med næringsutvikling i en variert og ambisiøs kommune, med sterke bygdesamfunn og mye landbruk.

Bjørnstad skal være et bindeledd mellom kommunen og næringslivet, å bidra aktivt til å utvikle næringen.

– Aurskog-Høland har mye spennende næringsliv og en nærhet til markedet, samtidig som vi har areal tilgjengelig for ny næringsvirksomhet, sier Bjørnstad.

Hjelpe folk i gang

Bjørnstad kommer fra en tilsvarende jobb i Lillestrøm kommune, tidligere Sørum kommune. Hun har også bakgrunn fra Innovasjon Norge.

– Jeg kan hjelpe dem som har en ny forretningsidé i gang, og henvise til dem som sitter på. Jeg kan også bistå i prosesser for offentlig finansiering. Det er litt opp til næringslivet å forme hva de synes er viktig i min rolle og hvordan de vil bruke meg, sier Bjørnstad.

Hun synes det er spennende  med nye ideer og ser potensialet i det.

– Det er jo ikke alltid et konkret produkt man skal selge, men også opplevelser og det mulighetsrommet er også en veldig artig del av næringslivet.

Gleder seg til å bli kjent

Nå gleder Bjørnstad seg til å bli bedre kjent med Aurskog-Høland og næringslivet her.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med kommunen og næringslivet, for jeg ønsker å ha mye kontakt med folk. Håper jeg kan bidra til samarbeid og videre utvikling. Hun oppfordrer alle til å ta kontakt.

– Ta kontakt med meg dersom det er noe du lurer på, eller for å presentere deg og din bedrift. Jeg kan nås på telefonnummer 90 64 56 83, eller dere kan sende mail til siri.bjornstad@ahk.no

– Ingen spørsmål er for små eller for store! 

Forfatter: Alette Marie Eldøy

Sist endret: 08.08.2022