PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå skal du få nødvarsel på mobil: Dette bør du vite

Nå vil du få varsel til mobiltelefonen din, dersom myndighetene trenger å sende varsel om fare. Dette er et tillegg til de allerede eksisterende varslene fra tyfoner og radio. Her er det du trenger å vite om det nye systemet.

– Dette er en ny løsning som styrker egenberedskapen, og er et stort løft for samfunnssikkerheten i hele landet. Hvis noe skulle skje, så får du varsel der du er. Den store forskjellen på befolkningsvarsling før via stedsfaste tyfoner, og nå med befolkningsvarsling på mobilen, er at myndighetene når deg der du er – fordi de aller fleste har mobilen med seg til enhver tid, sier beredskapskoordinator Jan-Ivar Jenssen i Aurskog-Høland kommune.

Hva er nødvarsel?

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I fredstid er det alltid og kun politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender. Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle
befolkningen – altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner.

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • oppdatert med nødvendig programvare

Det er ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner, og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS.

Hva skal Nødvarsel brukes til?

  • Den første tiden etter lansering kan Nødvarsel brukes til å varsle om akutte og alvorlige hendelser som gjelder store deler av landet.
  • Det kan være radioaktivt utslipp, alvorlig terror eller andre ulykkes- og katastrofesituasjoner hvor befolkningen må varsles raskt. 
  • Kriteriene for å sende ut et nødvarsel er de samme på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå: akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.
  • Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsler. Dette betyr at «alle» som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler. Derfor er det også viktig å nå ut med informasjon.
  • Nødvarsel skal før sommeren være tilgjengelig for bruk av politiet i alle politidistrikter for lokale og regionale varsler.
  • Løsningen erstatter ikke andre myndigheters kanaler for informasjon til innbyggerne, for eksempel sms, e-post, nettsider, mm.

Testes 14. juni

– Nødvarsel er et supplement til dagens løsninger for å varsle befolkningen i akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Det vil ikke bli en informasjonskanal om ikke-akutte hendelser som for eksempel vegarbeid, strømbrudd eller brudd i vannledning, sier Jenssen.

Første test av nødvarsel til alle i hele Norge vil bli samme dag som neste planlagte tyfontest, som alltid er andre onsdag i juni: 14. juni 2023.

– Varslingene vi har i dag fra tyfoner, også kalt sirener eller flyalarmer, er egnet til skaffe oppmerksomhet, men gir ikke presis informasjon til innbyggerne på en effektiv måte, fordi man selv må søke informasjon i andre kanaler. Sirenene når bare rundt 50 prosent av befolkningen, vi har for eksempel ingen sirener i vår kommune, sier Jenssen.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 11.04.2023