PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye kommunale koronaforskrifter 20. januar 2021

Har du fått med deg koronatiltakene som gjelder spesielt for vår kommune? På formannskapsmøtet i går ble vår kommunale forskrift revidert. Her finner du hva som gjelder nå.  

Formannskapet fastsatte forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune første gang 30. september 2020, og har siden da hatt jevnlig revidering av lokal forskrift.

Mandag vedtok formannskapet revidert koronaforskrift. 

Forskriften finner du her. (venter på oppdatering)

Kollektivreiser og Taxi

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.  

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Passasjerer i taxi skal bruke munnbind/ansiktsmaske. Det samme gjelder sjåfør når det er passasjerer i taxien.  

Plikten til å bruke munnbind i taxi og kollektivtransport gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke grunnskoleelever under skoleskyss i taxi og kollektivtransport. Det samme gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. av arrangementer vises det til den nasjonale Covid-19 forskriften.)  

Hjemmekontor

Alle arbeidsgivere i kommunen anbefales om å tilrettelegge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.  

Stengning og begrensning i fritidsaktiviteter

Øvinger og organiserte idretts-, kultur- og andre fritidsaktiviteter for voksne er ikke tillatt innendørs. Voksne kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på kultur- og fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det er ikke tillatt å delta på turneringer og cuper.

Treningssentre kan holde åpent så lenge avstand på to meter til enhver tid kan etterleves.

Tros- og livssynsseremonier kan gjennomføres når alle deltakere er fra Aurskog-Høland kommune, og antalls- og avstandsbegrensninger i sentral Covid -19 forskrift overholdes.

Biblioteker kan ha åpent for publikumsbesøk, men skal holdes stengt for øvrige aktiviteter.

Bingohaller og lignende aktivitetstilbud skal holde stengt.  

Kommunale svømmeanlegg og folkebad er stengt for publikum i helgene. Bjørkebadet er åpent for alle på hverdager, og medlemmer som har årskort eller månedskort kan dra dit i helgene. Driften skal være dimensjonert slik at alle besøkende kan holde 1 meters avstand i garderober og andre fellesarealer.  

Begrensning av aktivitet i butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for å at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.  

Vedtatte endringer trer i kraft fra 20.01.2021

NB: Der nasjonale anbefalinger og regler er strengere, skal de nasjonale følges. Nasjonale regler finner du her.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 21.01.2021