PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye politivedtekter på høring

Som følge av kommunesammenslåingen skal nye Aurskog-Høland kommune fastsette ny forskrift for lokale politivedtekter. Formannskapet har utarbeidet et forslag til nye lokale politivedtekter, som sendes på høring. Nå kan du sin din mening. Se hva som foreslås, og hvordan du kan komme med dine innspill, her.

Formannskapet har i møte 07.12.2020 utarbeidet et forslag til ny forskrift om lokale politivedtekter i Aurskog-Høland kommune, som sendes på høring.

Endringer

Den nye forskriften tar utgangspunkt i utgangspunkt i eksisterende politivedtekter for tidligere Aurskog Høland og Rømskog kommune samt lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første ledd, som gir kommunene hjemmel til å utarbeide egne politivedtekter.

I gjennomgangen av vedtektene har man benyttet anledningen til i å oppdatere forslaget til nye lokale politivedtekter i samsvar med omkringliggende kommuners vedtekter og endringer i normal politivedtektene.

Si din mening

Eventuelle merknader og innspill til forslag til nye lokale politivedtekter i Aurskog-Høland kommune sendes kommunen innen 23. mai 2021.

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDialog Aurskog-Høland kommune - eDialog (aurskog-holand.kommune.no) Merkes med saksnummer 20/06924.

De gjeldende forskriftene finner du her: 

Sist endret: 22.04.2021