PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppgaveutvalget for medvirkning ønsker å høre fra deg

Hvordan kan innbyggere påvirke kommunens tjenester og inkluderes i de politiske prosesser? Dette er noen av spørsmålene det oppgaveutvalget tar opp. Medlemmene der skal være med på å utvikle kommunen vår. Nå vil de ha dine innspill!

MEDLEMMENE: Foran fra venstre: Tittin Foss-Haneborg, Tor Simonsen, 2. rad fra venstre: Dag-Ivar Høisveen, Inga Westby, 3. rad fra venstre: Enam Ghasawi og Gro Anita Kversøy, 4. rad fra venstre: Christin Mikkelsen, Jan Thore Røen og Stein Lie

– Medvirkning er bra i seg selv og nyttig for innbyggerne i en kommune. Det styrker lokaldemokratiet, og gir innbyggerne et eieforhold til kommunens tjenesteleveranser. Medvirkning kan gi bedre tjenester og sørge for løsninger som imøtekommer innbyggernes reelle behov, sier leder av utvalget Dag-Ivar Høisveen.  

Ønsker innspill 

Utvalget jobber med å kartlegge dagens medvirkningsordninger. Det er sendt ut spørreundersøkelse til kommunens virksomheter, og resultatene på spørsmålene om medvirkning fra innbyggerundersøkelsen høsten 2020 blir presentert i neste møte.  

Utvalget skal komme med forslag på hvordan innbyggere kan inkluderes mellom kommunevalgene slik at alle grupper i befolkningen gis like muligheter til å påvirke de politiske prosessene.   

– Oppgaveutvalget skal også komme med forslag på retning for, og prioritering av samhandlingsaktiviteter mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre aktuelle aktører. Utvalget skal se på hvordan innbyggerne som brukere av tjenester kan være med på å påvirke og drive utviklingen av kommunens eksisterende og nye tjenester, sier Anne Kirsti Johnsen, kommunalsjef for Kultur og medvirkning i Aurskog-Høland kommune.   

Nå vil oppgaveutvalget gjerne ha dine innspill til hvordan innbyggere og kommunen skal samhandle i fremtiden.   

– Ta gjerne kontakt med oss direkte eller send innspill til post@ahk.no.

Tettere samarbeid 

Oppgaveutvalget skal være med i arbeidet med å lage en medvirkningsstrategi. Den skal si noe om aktiviteter for kommunens samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten. Medvirkningsstrategien skal bygges på kommunens verdier; tillit, åpenhet og samhandling.  

Utvalget er sammensatt av innbyggere og politikere. Hensikten med utvalget er at innbyggere og politikere sammen skal få anledning til å diskutere og finne aktuelle løsninger på ulike tema, før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle behandlingen av saken. 

Du kan også bruke eDialog for å ta kontakt.

Se videoene til Oppgaveutvalget for medvirkning her:

Tone Vestereng Solberg

Jan Thore Røen

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 22.04.2021