PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppgaveutvalg: Medvirkning og gode liv i egne hjem

Medvirkning styrker lokaldemokratiet, og gir innbyggerne et eieforhold til kommunens tjenesteleveranser. Medvirkning kan gi bedre tjenestene og sørge for løsninger som imøtekommer innbyggerne reelle behov. Aurskog-Høland kommune har to oppgaveutvalg, for og med innbyggerne. Begge har møter denne uken. Her kan du se hva som står på planen.

Medvirkning

Oppgaveutvalg for medvirkning jobber med å kartlegge dagens medvirkningsordninger. Utvalget skal komme med forslag på hvordan innbyggere kan inkluderes mellom kommunevalgene slik at alle grupper i befolkningen gis like muligheter til å påvirke de politiske prosessene. 

Innkalling finner du her.

Gode liv i egne hjem

Oppgaveutvalg: Gode liv i egne hjem skal komme med innspill til hva skal til for at flest mulig skal ha gode liv i egne hjem? Hvilke tjenester bør vi utvikle i den nederste halvdel av innsatstrappa? Hva kan kommunen gjøre, hva kan brukere og pårørende bidra med, hva kan frivilligheten og næringslivet bidra med?

Innkalling finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 03.05.2021