PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rømskog renseanlegg ute av drift

Det kommunale renseanlegget på Rømskog har som følge av tordenvær og strømbrudd en pumpe ute av drift, og avløpsvann har siden i dag tidlig gått urenset ut i Rømsjøen. Det arbeides med full innsats for å få rettet opp i feilen, og begrense utslippet. Det ser ut til at feilen vil bli rettet i løpet av dagen. Oppdatert: Rømskog RA ble startet opp igjen etter havariet cirka klokken 20.00 fredag 19. juli.

- Vi har per nå ingen grunn til å anta at utslippet har konsekvenser for badevannkvaliteten eller andre brukerinteresser knyttet til Rømsjøen, men ber om at eventuelle observasjoner av forhold som kan knyttes til utslippet meldes til kommunen, opplyser fungerende kommunedirektør Kjersti Vevstad.

Det kommunale renseanlegget ved Kirkeveien på Rømskog håndterer avløpsvann fra 578 personer, og utslippspunktet ligger 30-35 meter under vannoverflaten et godt stykke ut i Rømsjøen.

Kommunen har i løpet av dagen blant annet fraktet avløpsvann med bil til Bjørkelangen sentralrenseanlegg for å begrense utslippet.

OPPDATERT: Rømskog RA ble startet opp igjen etter havariet cirka klokken 20.00 fredag 19. juli.

Sist endret: 23.07.2021