PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

RØRE-prosjektet: Aktiv læring på Aursmoen skole

God folkehelse gir god læring, og Aursmoen skole har fått 150.000 kroner i tilskudd for å fremme god helse i skolen. Gjennom blant annet fysisk aktiv læring og skolefrokost vil Aursmoen skole legge til rette for sunne og aktive barn og unge som trives og lærer bedre. Se hvordan de skal gjøre det her!

– Vi satser på økt læring på vår skole gjennom kunnskapsbasert fysisk aktiv læring og bedre helse, sier Camilla Delphin, undervisningsinspektør på Aursmoen skole.

RØRE-prosjektet er et innovasjons- og folkehelseprosjekt i skolen, ledet av Viken fylkeskommune. Skolene i Viken kunne søke om midler til prosjekter eller tiltak. Aursmoen skole søkte om RØRE-midler, og har fått 150.000 kroner til sitt prosjekt i 2021. Skolen har fått tilskudd til å ha en «RØRE-ambassadør», som skal ha hovedansvaret for tiltakene for fysisk aktiv læring. Det er Andres Gulliksrud som har fått denne spennende oppgaven.

– Jeg gleder meg til å starte på dette spennende arbeidet, sier Gulliksrud.

Dette skal pengene brukes til

Prosjektet på Aursmoen består av to deler:

  1. Fysisk aktiv læring på 1-10. trinn.
  2. Frokosttilbud på ungdomsskolen.

I tiltaket om fysisk aktiv læring skal det benyttes ASK-modellen (Active Smarter Kids) på 1-10. trinn, hvor det benyttes en aktiv didaktisk tilnærming til læring i ulike fag. På ungdomstrinnet skal det være «sportsteam», hvor elevene selv er med på å lede ulike aktiviteter, også i storefri.

Videre fikk skolen midler til å utvide eksisterende frokosttilbud til elever på ungdomstrinnet. Det betyr at elevene får servert frokost hver skoledag.

God folkehelse = god læring

RØRE-prosjektet er en videreføring av en satsning fra Østfold som har pågått siden 2017, der nesten 100 skoler har deltatt eller deltar i prosjektet. Prosjektet legger vekt på at god folkehelse er en viktig grunnleggende faktor for også god læring på skolen.

Prosjektets formål er at flest mulig elever fullfører utdanningsløpet på best mulig vis. Det er flest gutter som dropper ut av videregående skole, og det er tydelige kjønnsforskjeller på alle nivåer i utdanningssystemet.

Varierte læringsmetoder

– Det finnes god kunnskap om hvordan fysisk aktivitet i kombinasjon med læring kan bidra til variasjon i læringsmetoder, og herved økt læring hos barn og unge, spesielt hos gutter. Dette er et spennende prosjekt å følge ved Aursmoen fremover, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen i Aurskog-Høland kommune.

68 skoler og to kommuner får til sammen 7,4 millioner kroner til å jobbe med kosthold, gode søvnvaner og fysisk aktivitet gjennom første utlysning i RØRE-prosjektet i Viken.

Oppstarten av RØRE-prosjektet ble noe forsinket grunnet koronasituasjonen, men fra høsten 2021 fortsetter fylket arbeidet for sunne og aktive barn i hele Viken for fullt. Det vil bli tre utlysninger i prosjektet mot 2024.

Les mer om RØRE- prosjektet her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 19.04.2021