PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samarbeidsavtale med politiet

I politirådsmøte 15. juni signerte ordfører Gudbrand Kvaal og leder for Lillestrøm politistasjonsdistrikt Grete Løland en avtale om strategisk samarbeid i Aurskog-Høland kommune.

FOREBYGGING: Gudbrand Kvaal og Inger Hegna i politiråd sammen med politikontakt Svein Engen og Grete Løland, som er leder for Lillestrøm politistasjonsdistrikt.                          FOTO: ALETTE ELDØY

Målet er å være best mulig rustet til å forebygge kriminalitet og møte fremtidige utfordringer i kommunen.  

De enkelte virksomhetene i kommunen har lenge samarbeidet godt med politiet, og hatt nær kontakt i aktuelle saker. Etter politireform og kommunesammenslåing, er det to nye organisasjoner med nye visjoner, nye strategier og nye mennesker som skal legge til rette for et trygt lokalmiljø. Avtalen sier noe om hvilke forventninger kommunen og politiet har til hverandre, og hvordan vi skal samarbeide. 

Forfatter: Marianne Børke

Sist endret: 24.11.2020