PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skal veinavnet skrives Spilhaugveien eller Spelhaugveien?

Kommunen skal ta stilling til klage fra Statens kartverk. Du kan nå si din mening! Kartverket har bedt kommunen endre skrivemåten av adressenavnet Spilhaugveien på Lierfoss til Spelhaugveien. Bakgrunnen er at skrivemåten av gårdsnavnet ble fastsatt til Spelhaug i 2016.

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune har ved sin behandling av spørsmålet holdt fast ved at adressenavnet skal skrives Spilhaugveien. En beslutning Kartverket nå har påklaget.

Du finner en lenke til klagen her: Klage på vedtak - adressenavnet Spilhaugveien/Spelhaugveien.pdf

Under sin behandling av klagen den 06.02.2022, tok Aurskog-Høland kommune ved Formannskapet ikke klagen til følge. Lenke til saksframstilling finner du her Saksframstilling Spehaug.pdf og lenke til vedtak i saken finner du her: Vedtak sak Spilhaugveien/Spelhaugveien.pdf

Det iverksettes derfor nå en lokal høring av spørsmålet, i medhold av stedsnavnloven § 8.

Eventuell uttalelse til klagesaken kan sendes skriftlig til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940  BJØRKELANGEN eller på e-post til postmottak@ahk.no, innen 17.03.2022.

Når høringsfristen er ute vil eventuelle uttalelser oversendes til Språkrådets stedsnavntjeneste for uttalelse, og saken vil bli lagt fram for politisk behandling i Formannskapet. Dersom klagen under denne behandlingen heller ikke tas til følge, sender kommunen saken videre til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

Sist endret: 13.02.2023