PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NVE om skred i løsmasser Skullerud

Tidlig 1. nyttårsdag raste jordmasser over fylkesvei 125 ved badeplassen på Skulerud i Søndre Høland. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nå klare med sin rapport. Deres konklusjon kan du lese her.

Området hvor skredet gikk ligger ikke innenfor kartlagt kvikkleiresone. Området rundt Stormoen ligger innenfor aktsomhetsområde for marin leire. Skredområdet ble befart 4. januar av kommunalsjef Per Ole Rønning i Aurskog-Høland kommune, og politiet.

NVE konkluderer i rapporten med at skredet skyldes oppstuving av vannmasser oppstrøms av skredet. Disse vannmassene har medført erosjon i eksponerte løsmasser. 

skred skulerud.png

Skulerud: Skredhendelse merket med rødt på karet.

skred skulerud1.png

Løsmasser: Bildet antyder sand og silt med innslag av grus.

skred politi.png

Befaring: Skred sett fra oppstrøms side.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 01.02.2021