PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk om midler fra Aurskog-Hølands lokale ulvefond

Aurskog-Høland kommune har, som en av flere kommuner innenfor ulvesona, fått statlige tilskuddsmidler til fordeling til tiltak som skal dempe konfliktene med ulv. Du kan nå søke om tilskudd. Se hvordan her.

Formålet med det lokale ulvefondet er å medfinansiere fysiske tiltak som er hensiktsmessige for at innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv skal kunne forbedre situasjonen i forhold til ulv.

Søknadsfrist: 1. mai.

Slik søker du 

Søknaden sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller
vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Se retningslinjene for det lokale ulvefondet i Aurskog-Høland kommune for ytterligere betingelser. 

Tiltak

Fondet kan eksempelvis dekke kostnader til tiltak innen følgende områder:

Beskyttelse av husdyr

  • rovdyrgjerder til f.eks. småfe, storfe, hunder
  • beskyttelsesvester til hunder

Lokal praktisk forvaltning 

  • innkjøp av utstyr, organisering og gjennomføring av skadefelling og lisensjakt

Andre fysiske tiltak

Disse kan søke

Privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner, samt kommunen selv, kan søke om midler fra fondet. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.04.2022