PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

to menn på en lekeplass

Solcelledrevne lyktestolper

Nå er det kommet 12 solcelledrevne lysmaster i stasjonsparken, og i løpet av våren kommer det enda flere. Dette er det første området vi bruker solcellebelysning på, og det er en pilot for kommende prosjekter

Mange har ønsket seg mer belysning i stasjonsområdet for å kunne bruke parken og treningsapparatene om kvelden, for å føle seg mer trygg i området og for å forebygge hærverk.    

stasjon om kvelden

– Lys er viktig for å skape trygghet for innbyggere i alle aldre. Belysning av leke- og aktivitetsparken, både med tanke på mer bruk i vinterhalvåret og for å forebygge hærverk, er noe vi har jobbet for en stund. Vi håper at belysningen vil gi mer aktivitet i parken uavhengig av årstidene, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen.    

Å lyse opp og å utvikle området er et samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralen, folkehelsekoordinator og enhet Eiendom. Det er Aurskog Elektriske, med Kent Olsen i spissen, som har stått for det praktiske arbeidet.

to menn ved vanntårnet og lyset

I løpet av våren utvides området med enda flere lys. På Linna, som går gjennom Stasjonsparken fra vanntårnet til Stasjonsveien, er oppgraderingen i full gang.     

– I juni vil det være en asfaltert gang- og sykkelvei med fastmonterte sittebenker og ti solcelledrevne lysmaster her, forteller Paul Yngve Dehnes, prosjektleder og eiendomsforvalter i Aurskog-Høland kommune.    

Grønt først  

Enhet Eiendom er opptatt av å finne miljøvennlige løsninger og med hjelp av innkjøpsrådgiver Hanne Gulbrandsen fant de BTG Solenergi AS. BTG leverer soldrevne lysmaster. Lysmastene har et trådløst styringssystem hvor man kan justere lysstyrke, lystidspunkt og bevegelsessensoren. Lampene lyser sterkere når man kommer i nærheten av dem. De skal altså ikke lyse opp parken med sterkt lys når ingen er inne i parken, men går du inn i parken for å bruke den vil det lyse sterkere.

– Solcellebelysning minsker den totale belastningen på strømnettet, samtidig som dette systemet styrers av en bevegelsessensor og dermed blir det også mindre lysforurensning, sier Dehnes.     

Hvordan disse to prosjektene går er med på å avgjøre om vi kommer til å benytte denne teknologien andre steder i kommunen.     

– Solcellebelysning kan fungere spesielt godt på avsidesliggende plasser som trenger belysning. Da slipper man å grave ned lange strekk med strømkabler, forteller Dehnes.     

Økonomien er ganske lik som med ordinære lysmaster. Monteringen er rimeligere siden man slipper å grave ned kabler, men lysmaster og armatur koster noe mer enn ordinære gatelys.     

– Strømmen er gratis, men batteriene må skiftes ut etter 7–10 års bruk. Derfor blir det økonomiske regnestykket ganske likt, men det er viktig å tenke grønt først!  

IMG_9985.JPG

Mange aktiviteter  

I 2019 fredet kommunen Stasjonstomten, og den og Stasjonsparken ble da godkjent som et «statlig sikret friluftsområde». 

– Dette har gitt oss en del statlige midler til å oppgradere området til friluftslivsaktiviteter for innbyggere i alle aldersgrupper, og vi har lyttet til innbyggerne sine ønsker, forteller Anne Mette Brustuen, folkehelsekoordinator i kommunen.

Eiendom har laget en forvaltningsplan for utviklingen av området. I dag har området flere fiskeplasser, turstier, lekeplass, treningsapparater, gapahuk bordtennisbord og flere sitteplasser. Etter planen skal det på sikt komme en musikkpaviljong, lekehytter og området skal bli bedre tilpasset blant annet rullestolbrukere. 

– Vi ønsker å tilby våre innbyggere mange ulike aktiviteter i området både for sosiale aktiviteter og for fysisk aktivitet/trening og lek, da vi vet at dette vil bidra positivt til den enkeltes folkehelse.    

Har du noen spørsmål, ta kontakt med enhet Eiendom eller folkehelsekoordinator på telefon; 47 78 15 74 eller epost; annemette.brustuen@ahk.no   

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 03.04.2023