PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sommeropplevelser for barn og unge: Søk støtte

Koronapandemien er ikke over, og vi går fortsatt en usikker og krevende tid i møte. I slike tider er det ekstra viktig å skape gode sommeropplevelser for barn og unge. Lag og foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter kan nå søke om støtte til dette.

Lag og foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter kan nå søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Det er også mulig å søke om støtte til å skape sommerjobber for ungdom som en del av planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene.

  • Søknadsfrist er 9. mars 2021.

Svar på alle spørsmålene her for å se om dere kan søke støtte. Er du kvalifisert sendes du videre til søknadssiden.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.02.2021