– Vi vet foreløpig ikke i hvor stor grad den engelske virusvarianten har spredt seg til flere kommuner enn Nordre Follo. Situasjonen er uoversiktlig, og risikoen for spredning til andre kommuner er stor. Men vi har en nedadgående smittekurve, og det gir oss muligheter til å stoppe utbruddet og videre smittespredning i resten av landet. Sammen kan vi klare å slå ned den engelske virusvarianten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

I dag, søndag 24. januar, er det påvist 11 nye tilfeller av den engelske virusvarianten i Nordre Follo. Folkehelseinstituttet vurderer at sannsynligheten for videre spredning er stor, både innad i Nordre Follo og til omkringliggende kommuner. I går vedtok derfor regjeringen kraftige tiltak i ti østlandskommuner. Det er mange som pendler mellom disse kommunene i jobbsammenheng og mobiliteten i området er høy.

Regjeringen innfører strenge tiltak i randsonekommunene til de ti kommunene. De 15 kommunene dette gjelder er: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Tiltakene i de 15 randsonekommunene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

Den engelske virusvarianten er langt mer smittsom enn de variantene som har dominert i Norge så langt. Dersom flere blir smittet, blir også mange flere alvorlig syke av viruset, og antallet sykehusinnleggelser øker og flere dør. Den engelske virusvarianten har også potensiale til å drive frem en tredje bølge som kan overbelaste helse- og omsorgstjenesten vår. 

– Så fort vi ble kjent med de nye, mer smittsomme virusvariantene, har en av våre viktigste oppgaver vært å stanse eller forsinke at disse får fotfeste i Norge. Derfor har vi innført svært strenge tiltak for innreise for å hindre importsmitte. Og derfor er det nødvendig med strenge tiltak i enda flere kommuner om vi skal klare å stoppe utbruddet med det muterte viruset fra å spre seg i Norge, sier Høie.

Tiltakene

Barnehager og skoler:

 • Det opprettholdes gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.
 • Det oppjusteres til rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Regler:

 • Serveringssteder, biblioteker, tros- og livssynshus og alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan holde åpent. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, kan også holde åpent, men det skal ikke være fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller fritidsaktiviteter for voksne som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Skjenkestopp.
 • Plikt til å bruke munnbind er de samme som for de ti kommunene som fikk tiltak i går.
 •  

Anbefalinger

 • I tråd med den nasjonale anbefalingen bør alle begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.  
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge under 20 år har slike aktiviteter.

Justeringer av tiltak:

Følgende butikker kan holde åpent i tillegg til matbutikker, apotek og bensinstasjoner i kjøpesentre:

 • Utsalgsteder for dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossist-delen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet.
 • Definisjonen av matbutikker inkluderer også kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

Butikker får mulighet til å lage smittevernfaglig forsvarlige løsninger slik at kunder kan hente varer som er forhåndsbestilt.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Unødvendige reiser

Det å reise til fritidsbolig utenfor egen kommune er å anse som en unødvendig reise. De som allerede er på hytta blir ikke bedt om å dra hjem, men de bør ikke ha besøk. De kan handle helt nødvendige varer på nærbutikk i hyttekommunen, men oppfordres til å gå i butikken utenom de travle tidene. De bør ikke oppsøke aktiviteter som innebærer kontakt med andre, slik som serveringssteder.

Vedtatte endringer av covid-19-forskriften - forsterkede tiltak i randsonekommuner (pdf)

Kilde: Pressemelding Innfører strenge tiltak i ytterligere femten kommuner på Østlandet - regjeringen.no