PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Møt vår talsperson for barn og unge

Barn og unge i vår kommune skal bli hørt, og blir inkludert når avgjørelser skal tas. De har en egen talsperson i kommunen. Du treffer henne her!

– Det er viktig at barn og unge blir hørt når planer starter, slik at de får en reell påvirkning. De skal bli involvert så tidlig som mulig. Dette er noe av det en talsperson for barn og unge har som oppgave, og en skal samarbeide med ungdomsrådet og elevrådene, sier Vigdis Jakobsen.

Det er viktig at barn og unge blir hørt i saker som gjelder dem.

– Det er de som bruker utearealene mest, og for dem har nærmiljøet stor betydning. Tilgjengelighet for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er veldig viktig. Vi skal passe på at arealene nås til fots eller på sykkel, sier Jakobsen. 

  • Den viktigste oppgaven for barn og unges talsperson er å sørge for at barn og unges interesser og hensynet til barn og unges beste blir ivaretatt i kommunens planer.
  • Representanten vil på et tidlig tidspunkt få innsikt i og rett til å uttale seg i de deler av planleggingen som berører barn og unge.
  • Barn og unges representant skal ha god kontakt ut mot ulike fagområder og koordinatorstillinger i kommunen, blant annet kommunalsjefer, folkehelse og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge).

Rollen er objektiv og uavhengig. 

Lytter til barn og unge

Hva tenker barn og unge om fremtiden i kommunen vår, og hvordan blir de hørt? Vi har snakket med ungdommene selv.

Aurskog-Høland kommune var på plass på Arendalsuka, for å snakke om barn og unges stemme i politikk og demokrati.

Ti råd

Barn og unge i Aurskog-Høland kommune har kommet sammen og blitt enige om ti råd til kommunens politikere. Alle skolene i kommunen har hatt besøk av representanter fra ungdomsrådet, og har deltatt i diskusjoner om hva som er viktig for dem og deres framtid. 

Ungdomsrådet har initiert, planlagt, gjennomført og ledet en prosess som har involvert og engasjert barn og unge i hele Aurskog-Høland. Ungdomsrådet har blitt tatt imot på skolene, og opplever at samarbeidet med elevråd og ledelse på skolene har vært godt.

Sist endret: 05.09.2023