PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk midler til oppstart av para-aktivitet

Når idretten åpner opp for aktivitet kan alle idrettslag som ønsker å opprette eller allerede har tilbud innen paraidrett, søke om støtte til oppstartstiltak i 2021.

Fjoråret var mildt sagt utfordrende, og starten av 2021 går i samme baner, men det er forhåpentligvis lys i enden av tunnelen. Derfor setter Viken Idrettskrets i gang en søknadsordning hvor idrettslag kan søke midler til oppstart av nye- eller eksisterende tilbud.  

Få en pangstart på aktiviteten 

Hvis idrettslaget ønsker en «kick-off», arrangere aktivitetsdag, åpen hall eller åpne opp for rekruttering av nye para-utøvere, er dette en ordning som er midt i blinken for nettopp dette.  Arrangementet skal holdes innen utgangen av 2021.  

Søknadsfristen er satt til 15. mars 2021 og søknadsbeløpet er opptil 5000 kroner per idrettslag/arrangement.  

Søk fortløpende

Søknader tas imot fortløpende, og tidrettslagene som får tildelt midler, kontaktes etter søknadsfristen.  

Mer informasjon finner du her. 

Ta gjerne kontakt på viken@idrettsforbundet.no dersom du har spørsmål om ordningen. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley - kari.aasberg.bradley@ahk.no

Sist endret: 22.02.2021