PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utlysning av tilskuddsmidler for å inkludere barn og unge

Har dere en god idé til et prosjekt som kan bidra til å inkludere barn og unge? Nå kan dere søke om midler fra en nasjonal tilskuddsordning.

Dere kan søke om støtte til å arrangere kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og alternative mestringsarenaer for barn og ungdom. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfrist er 4. desember 2020.  

Se hvem som kan søke. 

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. I år åpnes det også for å søke om midler til utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.  

I Aurskog-Høland bor omtrent 10% av barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Vi vet også at kun litt over halvparten av ungdom i vår kommune deltar i organiserte aktiviteter på fritiden. Tilskuddsordningen fra Bufdir skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.  

Ordningen fremmer samarbeid mellom aktører (frivillig/privat/offentlig) som bidrar i arbeidet med målgruppen. Kommunen ønsker flere aktører på banen, og oppfordrer aktuelle organisasjoner til å søke.   

Full utlysning med rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelige på Bufdir sin hjemmeside.  

Søknadsfrist er 4. desember 2020. 

Kontaktperson i Aurskog-Høland kommune:  Marianne Børke, telefon: 63 85 26 16, e-post: marianne.borke@ahk.no  

Forfatter: Marianne Børke

Sist endret: 24.11.2020