PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen tilbake til barnehagen!

Barnehagene i vår kommune åpner gradvis fra mandag 20. april. Kommunens 820 barnehagebarn skal få møte vennene sine igjen. Det er det mange som gleder seg til.

– Barn og ansatte gleder seg til å begynne igjen. Det er viktig for barn å komme tilbake til barnehagen, både for å møte vennene sine, og for lek og utvikling, sier Anne Mari Færgestad, barnehagesjef i Aurskog-Høland kommune.  

– Barnehagene bruker nå tida fram til åpningen på å sørge for at nødvendige smitteverntiltak blir gjort i tråd med smittevernsveilederen, sier Grethe Rønning, kommunalsjef Oppvekst og utdanning. 

Åpning av barnehagene er en viktig del av det å åpne samfunnet igjen. 

– Vi ønsker alle å få tilbake hverdagen vår så snart som mulig. Det er viktig for oss at gjenåpningen skjer på en måte som oppleves som trygg og forsvarlig av barn, ansatte og foreldre, sier ordfører Gudbrand Kvaal. 

Trygge barnehager 

Nå har barnehagene i Aurskog-Høland og i resten av Norge vært stengt i over en måned. 7. april kunngjorde regjeringen at barnehagene skulle gjenåpnes fra 20. april og senest 27. april. Siden da har vi jobbet med hvordan de kan gjenåpne barnehagene på tryggest mulig måte. 

Onsdag 15. april presenterte regjeringen en smitteveileder for barnehagene. Den er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, og gir konkrete råd for hvordan barnehagene kan sørge for tryggest mulig drift. 

– Mens barnehagene har vært stengt har det blant annet vært storrengjøring i flere barnehager og ansatte har fått opplæring i smittevern. Vi har jobbet med hvordan vi kan organisere en barnehagehverdag i mindre grupper og satt oss inn i ekspertutvalgets rapport, som ble levert til regjeringen før påske, sier Rønning. 

Gradvis gjenåpning 

De kommunale barnehagene åpner gradvis fra mandag 20. april. I perioden fram mot 1. mai vil det bli redusert åpningstid. Det vil bli noe ulike praksis på når og hvordan de ulike kommunale barnehagene åpnes i forhold til størrelse på barnehagene og aldersgrupper.  

– Foreldre vil få beskjed om hva som gjelder for deres barnehage og alle barn vil ha tilbud om barnehageplass fra 27. april, sier Rønning.  

Barnehagene vil opprettholde tilbudet til barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner.  

Tydelig veileder  

Smittevernsveilederen inneholder veiledningsmateriell, sjekklister, informasjonsmateriell for barnehagene. Den gir konkrete råd om hvem som bør holde seg hjemme, hva man skal gjøre om barn blir syke, organisering, og krav til renhold. 

– En av de viktigste føringene er at syke barn må holdes hjemme, selv ved svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom. God hygiene og redusert kontakt mellom barna er andre viktige tiltak i veilederen som gjelder både i barnehagen og hjemmet, sier Færgestad. 

Dagene i barnehagene vil bli organisert i små, faste grupper, det blir mer tid ute og både hender og overflater vil vaskes ofte.  

– Selv om vi skal holde en viss avstand, kan foreldre være trygge på at vi skal vi være der for barna og gi dem trøst og omsorg når de trenger det, sier Færgestad.  

Informasjon til foreldre

Dersom du har spørsmål til gjenåpningen finnes det mye nyttig informasjon for deg som foreldre.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 02.07.2020