PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vi planlegger ut fra FNs bærekraftsmål

En ny planstrategi er vedtatt av kommunestyret. Den inneholder strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet, samt en vurdering av kommunens planbehov.

– Planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Vi har derfor redusert antallet planer. Noen tidligere planer erstattes av strategier som er ment å være korte dokumenter med tydelige føringer, kobling til tiltak i økonomiplanen og forenklete rulleringsprosesser, sier kommunedirektør Inger Hegna. 
 

Navet i planstrategien 

Kommunens fem satsingsområder som er basert på FNs bærekraftsmål er navet i planstrategien. 
 

  • Grønt først 
  • Et begeistret fellesskap 
  • Lev selvstendig og godt hele livet 
  • Tidlig innsats og forebygging av utenforskap
  • Levende og vitale tettsteder med et mangfoldig næringsliv  

 
– Planstrategien peker på utfordringer kommunen står overfor, og hvilke planer det er behov for å utarbeide for å løse disse utfordringene. Det er lagt ekstra vekt på sammenhengen mellom FNs bærekraftsmål, fem utvalgte for vår kommune, kommunens visjon, hovedmål og sammenhengen mellom de kommunale planene, sier Hegna.  
 

Bestemmer behovet for planer

Kommunen er pålagt gjennom plan- og bygningsloven å utarbeide og vedta en kommunal planstrategi minst en gang hver valgperiode. Planstrategien skal brukes for å definere og prioritere kommunens planbehov. Loven stiller krav til at planstrategien bør omfatte drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. I tillegg skal kommunens plansystem, planressurser og samlet planbehov i kommunestyreperioden også vurderes. Kommunestyret skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.  
 
Planstrategi for Aurskog-Høland kommune 2020-2024 ble vedtatt av kommunestyret 7. september 2020.

Her kan du lese hvilke planer og strategier som skal utarbeides de neste fire årene.  

Sist endret: 24.11.2020