PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Workshop med Snøhetta: Hvilke kvaliteter har Aurskog-Høland?

12. januar arrangerte Aurskog-Høland kommune og Snøhetta arkitektkontor workshop om stedsutvikling. Målet var å skape bevissthet rundt kommunens og tettstedenes kvaliteter og hvordan disse skal ivaretas når tettstedene utvikler seg. Dette var en del av arbeidet med ny kommuneplan.

På workshopen fikk 25 representanter fra skoler, foreldrerådene, idretten, kulturlivet, næringslivet, politikken og kommuneadministrasjonen innblikk i hvordan kommunen og kommunens tettsteder framstår for utenforstående, før deltakerne begynte arbeidet med å finne bilder og ord som beskriver kvaliteter ved kommunen.

Ord som mangfold, nærhet til naturen, kulturmiljøer og -arv, matfat og bredt tilbud gikk igjen.

Deltakerne ble også utfordret til å definere hva som ikke beskriver kommunen – både hvordan de ikke ville at kommunen skulle være og trekk de ønsket å endre på. Her ble utenforskap, manglende evne til nytenking/fornying og «kjekling» mellom tettstedene nevnt.

Kommunens identitet

I den siste delen av workshopen skulle deltakerne bygge noe som representerte kommunens identitet. De fire gruppenes byggverk ble hetende «Solid» med tjukk l, «Identitet», «Magamål» og «Trekkfugl».

20230112_204505.jpg

20230112_204525.jpg

20230112_204515.jpg

20230112_204417.jpg

«Solid» representeres ved at bomiljøet er bygget på et solid fundament av trevirke med nærhet til naturen i form av vann, fisk, skog og elg. «Identitet» tar utgangspunkt i siloen på Bjørkelangen der naturen, landbruket og matfatet bringes inn i tettstedet og blir en attraktivitet med restaurant på taket, bakeri og opplevelsessenter. «Magamål» definerer rammene for utvikling for å vise at noen ideer blir luftslott, andre punkteres underveis, mens noen ideer realiseres innenfor rammene og fører til utvikling. «Trekkfugl» er et bilde på mangfold ved at vi har forskjellige utgangspunkt, reiser mot samme mål, men ikke nødvendigvis i helt lik retning, at vi er avhengige av hverandre for å komme fram og at vi skal tilbake etter å ha luftet oss litt.  

– Dette var en spennende kveld der jeg fikk prøvd meg på nye tanker og arbeidsformer. For Aurskog Sparebank er det viktig å være aktivt med på å skape framtiden og bidra til utviklingen i kommunen på en positiv måte. Vi er opptatt av bærekraft, miljø og mangfold akkurat slik som vi opplever at kommunen er, sier Trine Hellegaard fra Aurskog Sparebank.  

Workshopen er en del av et mulighetsstudie kommunen har bestilt av Snøhetta som en del av arbeidet med ny kommuneplan. Mulighetsstudiet tar for seg framtidig utvikling av Aursmoen, Bjørkelangen og Løken der Løken skal danne modell for øvrige tettsteder i kommunen. Hensikten er å finne fram til ulike strategier og tiltak for å fremme trivsel, attraktive nærmiljøer, gode bomiljøer og bygge videre på tettstedenes identitet og kultur.   

– Jeg tror vi kan være mye mer bevisste på kvalitetene i kommunen. Både i Aurskog-Høland som helhet og på det enkelte tettsted når vi planlegger for framtiden. Det er viktig å være bevisst på hvilke kvaliteter vi ønsker å vektlegge og hvordan vi kan ivareta disse når tettstedene utvikles. Denne workshopen er en del av den bevisstgjøringen, sier Raymond Hesthaug, stabsjef for Strategi og utvikling.  

Stedsidentitet i bevegelse

Stedsidentitet handler om det stabile og varige, som fysisk bygningsstruktur og geografi. Før hadde steder tydeligere identitet - industristedet, det nord-norske fiskeværet, den hvite sørlandsbyen, bygdebyen, forstedet, sovebyen, drabantbyen, feriestedet, det fraflytta stedet. Nå er det mindre bestandig, og raskere skifter og stedene har større mangfold. Et sted trenger ikke lenger å ha bare en identitet, den kan ha flere. Det skaper økt ustabilitet, flere steder som er underveis i prosessen, udefinerte eller anonyme i form av manglende særpreg.  

Før levde folk hele livet sitt på samme sted. Nå flytter vi rundt avhengig av livsfaser. Flere velger seg et sted som «passer» med ens egen identitet og livsstil. Vi søker mening ved bestemte steder for å underbygge egen identitet og dyrke våre interesser. Vi shopper tilhørighet, noe som får følger for befolkningssammensetning og stedsutviklingen. Hvilke kvaliteter tettstedene våre har og hvordan de oppfattes som steder, har derfor stor betydning for kommunens utvikling, befolkningsvekst og -sammensetning. 

Ny kommuneplanen

Arbeidet med ny kommuneplan for Aurskog-Høland ble satt i gang av formannskapet våren 2022. Høsten 2022 ble planprogrammet for kommuneplanen vedtatt, det vil si rammene for det videre arbeidet er lagt.

Lenke til planprogrammet finner du her: Planprogram-kommuneplan-2023-2035.pdf (ahk.no).

Framdriften for kommuneplanarbeidet synliggjøres i figuren nedenfor. Endelig vedtak av ny kommuneplan er planlagt i kommunestyret i desember 2024. Spørsmål om prosessen, framdrift og medvirkningsmuligheter kan rettes til post@ahk.no.

Bilde av tidslinje for kommuneplanarbeidet

20230112_191236.jpg20230112_191245.jpg20230112_194150.jpg20230112_191217.jpg20230112_202354.jpg20230112_194805.jpg

Forfatter: Else Marie Moltzau Stuenæs

Sist endret: 17.01.2023