PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Siste frist: Søk fritak fra eiendomsskatten

Personer med lav inntekt kan søke om midlertidig fritak fra eiendomsskatten. Søknadsfristen er 20. juni 2023. Fritaket må søkes om hvert år. Les mer om hvordan du søker her:

For å kunne søke ordningen er det satt en brutto inntektsgrense (før skatt og fradrag) på 3 x grunnbeløpet for husstanden.

Vi ser på husstandens bruttoinntekt for året før det søkes om fritak. For å søke om fritak i 2023, må bruttoinntekten for husstanden ha vært på 334 431 kroner eller lavere i 2022.

Likvid formue skal ikke overstige 1G

Søknadsfrist  

Søknadsfristene i 2023: 

  • Søknadsfrist for hele kalenderåret, hele beløpet: 20. juni.
  • Søknadsfrist for 2. termin, cirka halve beløpet): 1. november.

Det er viktig at personer som ønsker å søke leverer søknad innen frist.  

Fra neste år vil søknadsfristen være 1. juni, men siden det ble vedtatt å innføre ordningen allerede fra 2023, har vi forlenget fristen som er satt for juni i år. Dette gjør vi slik at de som trenger det skal ha muligheten til å rekke søknadsfristen.  

Slik søker du  

For å søke fylles det ut et digitalt skjema på kommunens hjemmeside. Vi trenger informasjon om deg og eventuelt andre som bor i husstanden.

Når du fyller inn søknaden må du legge ved noen vedlegg/dokumentasjon til søknaden. Det kan være greit å ha disse klare før du søker. Bor du i et borettslag kan du søke, og får deretter beskjed om det er ytterligere dokumentasjon vi trenger.

Det er krav om dokumentasjon av:

  • Utskrift av grunnlag for skatt, for alle husstandsmedlemmer over 18 år.
  • Husleiekontrakt dersom søker leier ut deler av bolig eller annet.
  • Eiere i borettslag vil få nærmere beskjed om dokumentasjonskrav etter å ha levert søknad.

Det må søkes om fritak per år, og derfor må de som eventuelt skal søke flere år på rad levere søknaden for hvert år. Dette er viktig for å kunne få oppdatert informasjon fra deg som søker.

Du finner søknadsskjema her.

Trenger du hjelp til utfylling? Ta kontakt med Innbyggertorget: 63 85 25 00.

Retningslinjer for ordningen

Det er utarbeidet egne retningslinjer for ordningen. Disse sier noe om hvem som kan søke om fritak. Retningslinjene er viktige fordi de skaper en ramme for ordningen, slik at vi kan behandle alle søknadene på likt grunnlag.  

Det er viktig at de som lurer på om de skal søke, ser på retningslinjene. Du finner retningslinjene her.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Roar Karlsen på telefon 63 85 25 36 eller epost; roar.karlsen@ahk.no.

Utjevne forskjeller

I kommunestyremøte den 27. mars 2023 ble det vedtatt en ordning for å kunne søke om midlertidig fritak av eiendomsskatt for personer med lav inntekt. 

Ordningen er et tiltak i kommunen som retter seg mot den gruppen av innbyggerne som har lav inntekt. Tiltaket er et bidrag i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter, noe kommunen jobber med innenfor folkehelsearbeidet.

Gjennom å bruke grunnbeløpet til utregningen, vil tallet endre seg per år og sånn sett følge den økonomiske utviklingen over tid. 

Sist endret: 02.02.2024