PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagestart 2023

Tirsdag 1. august er det oppstart i barnehagen for nye og "gamle" barn.

Vi i Aursmoen barnehage er opptatt av at barn og foreldre skal få en god start og tett oppfølging når de begynner i barnehagen.

For å ivareta barnet best mulig ønsker vi å bli kjent med familien og barnet i god tid, få informasjon om rutiner, forventninger og lignende, og å svare på det spørsmål, slik at oppstarten blir en positiv opplevelse for både barnet og foreldre.

Oppstart og tilvenning gjøres i tre steg for å sikre dette.

Pedagogisk leder på avdelingen tar kontakt etter at hovedopptaket er avsluttet.

  • Først vil pedagogisk leder avtale et hjemmebesøk for å bli kjent i de omgivelsene som er barnets trygge hverdag. Styrer sender et brev med en del informason til alle familier rett etter hovedopptaket. Blant annet en oversikt over hva vi er opptatt av når vi kommer på hjemmebesøk. Besøket varer ca 45 minutter.
  • Andre del av tilvenningsfasen er besøk i barnehagen. Barnet og foresatte blir invitert til barnehagen på dagtid og få anledning til å bli kjent på avdelingen og hilse på flere av de ansatte. 
  • Tredje del er oppstart og de første dagene i barnehage, disse kalles ofte for tilvenningsdager. Disse tilpasses barnets og familiens behov og vi setter av hele den første perioden på høsten til dette. Hva som fungerer best for det enkelte barn og foresatte finner vi ut av sammen. Sett gjerne av god tid i denne perioden slik at vi finner gode løsninger sammen.

I tillegg er det overganger for barna som allerede går i barnehagen. Å bytte avdelinger er en viktig endring for både barn og foresatte. I juni byttet vi til "nye" avdelinger i en hel uke for å øve oss på nye rutiner og å  bli kjent. Denne tilvenningen er like viktig for barn og foresatte som ved oppstarten. Vi er opptatt av at alle skal være trygge og forberedt på endringene som skjer når de kommer tilbake fra ferie. Det oppnår vi ved god planlegging og gode rutiner for overganger og oppstart.

Vi gleder oss til å møte dere alle sammen!

Forfatter: Heidi Gilje

Sist endret: 24.08.2023