PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aursmoen barnehage

Aursmoen barnehage ligger sentralt til på Aursmoen, i et etablert boligområde og med aldersboliger som nærmeste naboer. Vi kan gå til butikkene i sentrum og til Aursmoen skole, Aurskoghallen og Aur prestegård. Barnehagen har egen grillhytte som ligger i skogen, i gåavstand fra barnehagen. De eldste barna – Revegjengen, er der minst en dag i uka, hele året. Barnehagen har åpent fra 06.45 til 17.00 hver dag.

 

Kontakt oss 

Hovednummer: 67 20 59 21
Kontoret

Styrer: Heidi Cecilie Gilje

Spesialpedagog: Karianne Skaret

Veslefrikk

Lene Maria Lie - pedagogisk leder

Lena Egner - pedagogisk leder

Lina Enderud - Barne- og ungdomsarbeider

Malin Hornseth - Barne- og ungdomsarbeider

Askeladden

Elin Konstanse Øibakken - pedagogisk leder

Carina Lill Bjørklund - pedagogisk leder

Elisabeth Sandberg - Barne- og ungdomsarbeider

Rebecka Johansen - Barne- og ungdomsarbeider

Anneli Langstad Mangen - Barnehagelærerstudent

Bukkene Bruse

Trine Hoftvedt - pedagogisk leder

Krystyna Spinek - pedagogisk leder

Lisbeth Ramberg - Barnepleier

Kristian Lundberg - Barne- og ungdomsarbeider

 

Rever

Mona Johansen - pedagogisk leder

Hege Pheiff - Assistent

Inger Haug - Barne- og ungdomsarbeider

 

Nyheter

Nyheter fra barnehagehverdagen

Inne på Bukkene Bruse i januar

Nye intrumenter til jul!

Sanselek på Askeladden

Desemberrapport fra barnehagen

Oktober på Veslefrikk

FORUT og FN-dagen

Regn på Bukkene Bruse

Trafikksikker kommune - og barnehage

Nyoppusset barnehage!

Takk til flotte foreldre for dugnadsinnsatsen!

Oppgradert lekemiljø

Høst på Askeladden

Høst på Bukkene Bruse

Eventyret om Bukkene Bruse

Klare for skolestart

Barnehagens innhold

Årsplan Aursmoen 2021
Barnehagestart

Velkommen til Aursmoen barnehage! Her er litt info om oppstart i barnehagen - Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Vi ønsker å gjøre oppstarten så god som mulig og har laget oss noen rutiner for å kunne ivareta barn og foreldre på en best mulig måte i møte med barnehagen. Dokumentet om barnehagestart er det samme brevet som sendes hjem til nye barn når barnehageplassene er tildelt.

Dette brevet beskriver kort hvordan vi ønsker å gjøre oppstarten best mulig og individuelt tilpasset. Barn og foreldre er ulike, og derfor er vi avhengige av en god dialog tidlig, allerede før første dag i barnehagen, for å finne de beste løsningene for hver enkelt. Dette er en av grunnene til at vi har startet opp med hjemmebesøk til alle nye barn. På den måten får vi mulighet til å treffe dere på den arenaen som er barnets trygge og kjente, bli kjent med dere, snakke om forventninger og svare på spørsmål, før de første dagene i barnehagen.

I løpet av våren vil dere inviteres til besøksdager i barnehagen, på den avdelingen barnet skal gå. Der vil dere få møte andre nye barn og foreldre og de ansatte på avdelingen. Disse besøkene varer ca en time og fordeles jevnt frem mot sommeren og mot oppstarten i august. Da har dere fått god tid til å gjøre dere kjent i barnehagen og på deres avdeling.

Når de første dagene i barnehagen kommer har vi allerede blitt litt kjent og kan bruke tiden på å skape trygge rammer og overgang til en ny hverdag. Det er viktig for oss at dere foreldre er trygge på oss og levering i barnehagen, og vi setter derfor av god tid til å være sammen med dere og barnet de første dagene. Deretter avtaler vi videre oppstart ut fra barnets og deres behov.  

Vi har erfart at det å blir kjent over lang tid, og i trygge rammer med foresatte  i nærheten, gjør oppstarten i barnehagen lettere for barna. Vi ber dere derfor å planlegge slik at dere får deltatt på så mange av disse treffpunktene som mulig, og at dere setter av god tid (mer enn tre dager) til oppstarten i august. Dette er det lurt å avtale med arbeidsgiver i god tid.

 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Aursmoen barnehage!

Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt!

Det daglige samarbeidet

Lov om barnehager sier at barnehagen skal gi barn gode utviklings – og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Dette gjør dere FORELDRE til våre viktigste samarbeidspartner.

Vi bestreber oss på å være fleksible og imøtekommende mot de ønsker og behov dere har vedrørende barnehageplassen.  Vi vektlegger den daglige kontakten når barnet kommer og blir hentet. 

Vi får aldri gitt nok informasjon om hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen. 

Vi som har barn, vet at de kan være ”to ulike barn” hjemme og borte. Barnet tjener på at vi som er sammen med barnet, får et så helt bilde av det som mulig. Det er viktig at dere som foreldre opplever at dere har stor påvirkning, når det gjelder deres barn i barnehagen. Når vi har et godt og gjensidig tillitsforhold, blir det bedre for barnet å være i barnehagen.  

Foreldresamtaler

Se egen info om oppstarten i barnehagen. 

Alle får tilbud om foreldresamtale i løpet av året. Ellers må dere gjerne spørre hvis dere skulle ha behov for flere samtaler. Det hender også at barnehagen tar initiativ til samtaler, når vi har behov for det. Barnehagen sitter inne med mye barnefaglig kompetanse som dere foreldre bør kunne nyttegjøre dere. På foreldresamtaler er det naturlig at det snakkes om den utviklingsperioden barnet har vært og er i og hva som kommer ganske snart – alderstypiske trekk.  

For å få en diskusjon og meningsutveksling, er det nødvendig å dele kunnskap og erfaring rundt barnet.  Foreldresamtalen er et egnet forum for å vurdere det tilbudet barnet får i barnehagen og selve barnehagen. Blir forventningen innfridd og arbeides det etter de planer som er forelagt dere?   Om dere eller vi har behov for samtale til andre tider, er det bare å avtale tid.  De fleste samtalene blir tatt i tiden 7-17.00.     

Barnehagens pedagogiske plattform

Aursmoen barnehage jobber spesielt målrettet med språk og språkets funksjon som integreringsfaktor, verktøy for sosial og emosjonell utvikling, samspill og utforsking. Språket er en viktig ressurs for det enkelte barn for å gjøre seg forstått og å kunne delta i fellesskapet. Vi er opptatt av å gi alle barn et godt norsk språk for å være best mulig rustet til det som møter dem når de er ferdige i barnehagen. Samtidig ønsker vi å styrke barn med flere språk og alternativt språk (tegnspråk, bildespråk osv.) slik at de er i stand til å kommunisere egne behov med alle de samspiller med.   

Aursmoen barnehage er samarbeidsbarnehage med NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring). Dette kan du lese mer om her: https://nafo.oslomet.no/barnehage/nettverk/

 

Kulturbarnehage 

For Aursmoen barnehage betyr det at:

  • Barna er stolte av å gå i Aursmoen barnehage
  • Barna utvikler identitet og trygghet. Hvem er jeg og hvor hører jeg til?
  • Barna lærer om og deltar i ulike uttrykksformer innenfor musikk, forming, drama, dans.
  • Barna er aktive brukere av nærmiljø og natur.
  • Barna blir gjort kjent med tradisjoner både i norsk kultur og andre kulturer representert i barnehagen. Vi synliggjør de ulike språkene som er representert i barnehagen, vi lærer ”hei” og ”hade” på ulike språk.  
5-om-dagen-barnehage

Barnehagen ble i 2009 5-om-dagen-ambassadør. Dette innebærer et økt fokus på gode matvaner, og barnehagen som rollemodell i forhold til dette. Kriteriene som 5-om-dagen-ambassadør er at det skal serveres frukt og grønt hver dag, at alle ansatte har fått opplæring i godt kosthold og at vi finner andre alternativer til kaker og sukkerholdig mat ved markering av bursdager.

Foreldrerådet har vedtatt at vi ikke har med mat, kaker, is el.l til bursdagsfeiring i barnehagen.

For å sikre et godt, balansert kosthold har vi startet et samarbeid med sentralkjøkkenet på Aurskog. De leverer varm mat til oss en dag i uken.

Barnehagens samarbeidsutvalg

Medlemmer i samarbeidsutvalget

Leder: Terje Pedersen (foreldrerepresentant)

Nestleder: Virginiya Gilite (foreldrerepresentant)

Medlem: Lisbeth Ramberg (ansattrepresentant)

Medlem: Lina Enderud (ansattrepresentant)

Politisk eierrepresentant: Tine Enger

Sekretær og eierrepresentant: Heidi Gilje

Vara foreldrerepresentanter: Kaja Mosserud Haavardsholm og Mette Håtvedt Tønsberg

Kontaktinformasjon

E-post: aursmoen.bhg@ahk.no

(denne eposten leses av barnehagens styrer og videreformidles til leder i SU)

Viktige lenker

Vedtekter

Barnehagens vedtekter.

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Logg inn IST Direkte

IST Direkte

Følg oss på Facebook

Aursmoen barnehage på Facebook 

Forfatter: Heidi Cecilie Gilje

Sist endret: 22.01.2021