PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trafikksikker kommune

Aurskog-Høland skal være en trafikksikker kommune. For oss i Aursmoen barnehage innebærer det at vi dokumenterer det gode arbeidet vi gjør med trafikkopplæring i barnehagen. Informasjon om dette vil dere få på høstens foreldremøter.

RYGG INN - KJØR UT!
For å sette ekstra fokus på trafikksikkerhet i forbindelse med oppstart i barnehage og skole, gjennomfører Aurskog- Høland kommune kampanjen "Rygg inn - kjør ut" i uke 34.

Du kan lese mer om aksjonen her:

https://www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter2/kampanje-rygg-inn---kjor-ut/

I løpet av et helt barnehageeår beveger vi oss rundt om i nærmiljøet på boligfelt, gangveier og turveier. Dette er gode situasjoner for opplæring i trafikksikkerhet og vi bruker disse tilpasset barnas alder. 

Ute på tur lærer vi hvilken side av veien vi skal gå på, hvorfor vi skal gå på kanten, og hvordan vi skal sikre at bilene ser oss.  Vi bruker sansene våre for å høre hvor bilene kommer fra, og ser oss rundt for å se om det er andre trafikkanter vi må passe oss for. 

Vi går på rekke, går to-og-to slik at vi ikke sperrer for trafikken, stopper og ser oss for før vi krysser veien osv. De eldste barna øver på å sykle i nærmiljøet og på skoleveien. 

Sykkel 1a.jpg

På foreldremøtene snakker vi om sikring av barn i bil. Vi informerer om våre rutiner for sikkerhet på parkeringsplassen og foran porten, og oppfordrer foreldrene til å følge de samme rutinene.

Du kan lese mer om "Trafikksikker kommune" her.

Forfatter: Heidi Cecilie Gilje

Sist endret: 24.08.2023