PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høst på Harestua

Deilig å være barn på Harestua

 

Barna på Harestua er i alderen 2-3 år.

Vi har fokus på en god start på dagen, og legger opp til ulike sansemiljøer, dempet belysning og en rolig og sosial frokost.  

morgenstemning Harestua.jpg  Mer morgenstemning Harestua.jpg

Vårt fokus er sosial kompetanse, inkludering og mangfold. Alle barn har hvert sitt laminerte «Hus» med bilder av mamma, pappa, søsken, husdyr, huset sitt eller andre ting. Arbeidet med «Husene» er viktige i arbeidet med barnas egen identitet og selvhevdelse. De får også erfaringer med at det finnes mange ulike familier, og ulike måter å bo på.

Vi jobber med å legge til rette lekemiljøet for toddlerlek. Det vil si et lekemiljø som består av utstyr, materiell og muligheter for å skyve, flytte, pakke, dytte, tomle, løpe, hoppe og danser. Vi legger også til rette for konstruksjonslek og kreativ utfoldelse.  

Harestua.jpgVi er mye ute! Uansett vær! Vi etterstreber å ha god tid ved påkledning og avkledning. Dette er situasjoner der det er flott å øve mestring, selvstendighet og samarbeid mellom barna.

ut på tur - Harestua.jpg

 

vann er gøy - Harestua.jpg

 

 

Forfatter: Tone Vedahl Haugen

Sist endret: 25.11.2020