PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Flatbyjordet barnehage

Flatbyjordet barnehage ligger i Aurskog, i et etablert boligområde og med skogen tett inntil. Barnehagen har egen nybygd gapahuk, som ligger i skogen, i gå-avstand fra barnehagen. De eldste barna – Revegjengen, er der en dag i uka gjennom hele året. Flatbyjordet barnehage er den nyeste kommunale barnehagen. Den ble tatt i bruk 1.desember 2007.  Barnehagen har åpent mandag til fredag klokken 06.45 til 17.00.

Kontakt oss 

Kontoret

Styrer: Tone Vedahl Haugen

 • Telefon kontoret: 67205170
 • Mobil: 45275585
 • E-post: tone.vedahl.haugen@ahk.no

Spesialpedagog: Anne Grøv

 • Telefonnummer 67205172
 • E-post: anne.grov@ahk.no
Bjørnehiet

Christine Slorbak - pedagogisk leder

Lene Østenby - pedagogisk leder

Stine Kvesetberg - Barne- og ungdomsarbeider

Mona Pettersen - Barne- og ungdomsarbeider

Andrine Dammerud Olseng - lærling

 • Telefon til avdelingen: 67205173
 • Turtelefon/mobil: 47644018
 • E-post til ped.ledere: christine.slorbak@ahk.no, lene.ostenby@ahk.no
Eiketreet

Ann-Katrin Karlsrud - pedagogisk leder

Toyni Løvhaugen - pedagogisk leder (50%)

Eva Johnsrud Lundberg - Barne- og ungdomsarbeider

Anne Sofie Jensen - Barne- og ungdomsarbeider

Oana Balmus - Assistent 

 • Telefon til avdelingen: 67205174
 • Turtelefon/mobil: 47667463
 • E-post til ped.ledere: ann-katrin.karlsrud@ahk.no, toyni.lovhaugen@ahk.no
Harestua

Gina Furunes - pedagogisk leder

Ida Maria Arnesen - pedagogisk leder

Marianne Engen - Barne - og ungdomsarbeider

Helene Johnsen Husvik- Barne- og ungdomsarbeider

Henriette O Engh - assistent (vikar)

 • Telefon til avdelingen: 67205175
 • Turtelefon/mobil: 47684055
 • E-post til ped.ledere: gina.furunes@ahk.no, ida.maria.arnesen@ahk.no
Stabburet

Anna Ulseth - pedagogisk leder

Toyni Løvhaugen - pedagogisk leder (50%)

Anita Vian - Barne- og ungdomsarbeider

Tatjana Semeniuk - assistent

Ewa Rybczak - assistent

 • Telefon til avdelingen: 67205176
 • Turtelefon/mobil: 90076206
 • E-post til ped.leder: anna.ulseth@ahk.no, toyni.lovhaugen@ahk.no

Barnehagens samarbeidsutvalg

Medlemmer i samarbeidsutvalget

Leder: Kris Andre Lund (foreldrerepresentant)

Nestleder: Stine Kvesetberg (ansattrepresentant)

Medlem: Stine Kristiansen(ansattrepresentant)

Medlem: Anna Ulseth (ansattrepresentant)

Politisk eierrepresentant: Line Cecilie Grefslie

Sekretær og eierrepresentant: Tone Vedahl Haugen

Vara foreldrerepresentanter: 

Kontaktinformasjon

E-post: flatbyjordet.bhg@ahk.no

Styrer videreformidler epost til medlemmene i utvalget.

Nyheter

Nyheter fra barnehagehverdagen

Vi lærer med kroppen

Sanseopplevelser

Høst på Harestua

Halloween på Bhørnehiet

 

 

Barnehagens innhold

Årsplan

Årsplan for Flatbyjordet barnehage finner du her.

Barnehagestart

Velkommen til Flatbyjordet barnehage! Her er litt info om oppstart i barnehagen - Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Alle barn som har fått plass i Flatbyjordet barnehage ved hovedopptaket, inviteres til "Lekestue" 1 time i uka i 4 uker før de begynner i barnehagen. Her møter barna flere av de barna de skal gå sammen med, de treffer ansatte og de blir litt kjent med de nye lydene, luktene og inntrykkene som de møter i sitt nye hverdagsmiljø i barnehagen. Dette skaper en trygghet for barnet før tilvenningen i barnehagen.  

I Flatbyjordet barnehage har vi en "foreldreaktiv" tilvenning. Det vil si at foreldrene er sammen med barnet hele tiden i barnehagen de tre første dagene. Det er foreldrene som steller barnet, hjelper til med påkledning, sitter ved siden av ved måltidet, gir barnet mat, legger barnet osv.. Hvor lenge barnet er i barnehagen disse første dagene, justeres etter barnets individuelle behov. Dersom det er flere barn på tilvenning samtidig, får foreldrene også mulighet til å bli kjent med hverandre.  

Vi har erfart at det  er trygt for barnet å ha mamma eller pappa tilstede hele tiden disse første dagene i barnehagen. Mamma eller pappa fungerer som en trygg havn for barnet å utforske utifra, og som er trygg havn  å søke tilbake til når ting blir litt utrygt eller barnet må lade litt. (jfr Trygghetssirkelen)

Opplever dere eller vi at barnet trenger lenger tid til tilvenning, lager vi nærmere avtaler om dette.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Flatbyjordet barnehage!

Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt!

Det daglige samarbeidet

Lov om barnehager sier at barnehagen skal gi barn gode utviklings – og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Dette gjør dere FORELDRE, til vår viktigste samarbeidspartner.

Vi bestreber oss på å være fleksible og imøtekommende i forhold til de ønsker og behov dere har knyttet til barnehageoppholdet. Vi vektlegger den daglige kontakten når barnet kommer og blir hentet. Vi får aldri gitt nok informasjon om hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen.  

Vi som har barn, vet at de kan være ”to ulike barn” hjemme og borte. Barnet tjener på at vi som er sammen med barnet, får et så helt bilde av det som mulig. Det er viktig at dere som foreldre opplever at dere har stor påvirkning, når det gjelder deres barn i barnehagen. 

Når vi har et godt og gjensidig tillitsforhold, blir det bedre for barnet å være i barnehagen.

Foreldresamarbeid

Det er dere som foreldre som har ansvaret for deres barn. Barnehagen skal hjelpe dere i deres oppdragerrolle. Dette blir et stort og viktig samarbeidsprosjekt der vi er avhengige av tillit og dialog.

Sammen må vi sørge for at barna har det trygt og godt, - både hjemme og i barnehagen, og sammen må vi sikre at de trives og utvikler seg som de skal.

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling" ( Lov om barnehager §1)

Dere blir invitert til foreldremøter to ganger pr år, og til to samtaler om deres barn. Vi forventer at dere møter på disse. 

Opplever dere at dere behov for å snakke med oss ut over disse samtalene, er det bare å ta kontakt. Vi kan også gjøre det, dersom vi har behov for å snakke med dere.

Barnehagens pedagogiske plattform

Med barnehagens pedagogisk plattform mener vi den felles forståelsen personalet har i forhold til barns læring og utvikling, vårt helhetlige utviklings - og læringssyn. 

Vår pedagogiske plattform bygger på verdier presentert i Rammeplan for barnehagen og i kommunens verdiplattform - åpenhet, tillit og samhandling. Samarbeidet med foresatte skal preges av disse verdiene, til det beste for det enkelte barn og alle barna i barnehagen.

Alle mennesker er unike og skal møtes med anerkjennelse og respekt. Kvalitet ligger i de gode menneskemøtene, der man føler seg sett og hørt.

Vi er opptatt av å se det enkelte barn, - og hele barnet. Det bruker vi som utgangspunkt for lek og læring i barnehagen.

Omsorg, lek, læring og danning skjer i alle hverdags -aktivitetene i barnehagen. Barn lærer i leken og vi benytter lek som metode for læring. Sosial kompetanse læres i lek og aktivitet, i samspill med andre barn og voksne. Sosial kompetanse er ferdigheter som vi trenger for å handle kompetent i sosiale sammenhenger, slik som empati, samarbeid, selvkontroll og lek, glede og humor. 

Personalet er opptatt av å utvikle sin kompetanse, og fra høsten 2019 jobber vi med å heve vår kompetanse på inkludering, gjennom nettstudiet "Inkluderende barnehage -miljø" i regi av Høgskolen i Innlandet. Dette er et felles kompetanseløft for alle barnehageansatte i Aurskog-Høland.

 

Vedtekter

Barnehagens vedtekter.

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Logg inn IST Direkte

IST Direkte

Sist endret: 18.12.2020