PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vi lærer med kroppen

De eldste toddlerne!

På Stabburet har vi fokus på at barna sanser, opplever, lærer og skaper med kroppen som utgangspunkt, både ute og inne

Oppover går det.jpg

«Sansene de fleste kjenner er smak, lukt, hørsel og syn. Dette er såkalte sekundærsanser. Primærsansene er de sansene som vi utvikler først; vestibulærsansen (balanse), kinetisk sans (ledd og bevegelse) og taktilsansen (berøring). Å ta i bruk sansene, både primærsansene og sekundærsansene er avgjørende for både stimuleringen og dermed også utviklingen til barna. Ved å la barnet erfare det livet har å by på i trygge omgivelser, bidrar vi til å gi barnet kunnskap i eget tempo. Barnet blir ikke bare kjent med de ulike materialer eller inntrykk, det blir også bedre kjent med seg selv og andre på egne premisser.» (Sanselek med de yngste barna, Barnehageforum, 28.02.20).

 

De eldste toddlerne uttrykker seg gjennom kroppslig utfoldelse og grovmotorisk lek. Det er her barna etablerer og utvikler sin relasjon til de jevnaldrende. De imiterer hverandre, venter på tur, kobler seg på hverandre og skifter på å lede an.

to gode venner.jpg

Vi har fokus på å skape både tid og rom der barna er sammen i lek og samspill.  Situasjoner der barna danner sosiale relasjoner med hverandre. Relasjoner bygges best når opplevelser deles.

Flirekonsert.MOV

På Stabburet jobber vi med boka Lille Larven Aldrimett gjennom hele året. Historien er enkel å følge for de minste barna, og den er lett å gjøre konkret slik at den blir enklere å forstå for 1,5-2 åringen. Gjennom boka om den lille larven får barna erfaringer knyttet til fagområdene i rammeplanen.

Lille larven Aldri mett blir til.jpg

Fagområde: Antall, rom og form - Barna lærer om fargene knyttet til de ulike fruktene i boka. Barna får erfaringer om tall og mengde, størrelser og rekkefølgen på ukedagene. Vi teller hvor mange frukter larven spiser, vi ser at larven går fra å være liten til stor, og gjennom fortellingen i boka snakker vi om ukedagene.

Boka.jpg

Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst – Vi leser boken og forteller historien flere ganger i uken. Vi øver på å lytte og være delaktige i historien om den lille larven. Vi lærer sanger og regler om den lille larven.

Film Vi synger om Lille Larven(1).mov

Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse - Barna får erfaringer knyttet til kosthold, gjennom ulike smaker. Vi smaker oss gjennom ukedagene slik som larven gjør. På slutten av året har vi larvefest😊

Larvefest.jpg

Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet – Barna får erfaringer knyttet til skaperglede, gjennom kreative prosesser med ulike materialer. Her er prosessen og opplevelsen av å kjenne på ulike materialer, viktigere enn det ferdige produktet.

Kreativitet.jpg

Fagområde: Natur, miljø og teknologi - Barna får opplevelser som kan bidra til undring og oppdagelser ute i naturen. Kanskje møter vi på både larve og sommerfugl når vi er ute.

Naturens under.jpg

Sist endret: 25.11.2020